Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Co je TLTRO-II?

24. června 2016

Cílené dlouhodobější refinanční operace (TLTRO) jsou jedním z mimořádných nástrojů měnové politiky ECB. Prostřednictvím TLTRO poskytujeme bankám dlouhodobé úvěry a motivujeme je ke zvýšení objemu úvěrů podnikům a spotřebitelům v eurozóně. Tímto způsobem se usnadní návrat míry inflace ve střednědobém horizontu na úroveň pod 2 %, ale blízko této hodnoty. První série TLTRO byla zahájena v roce 2014. Druhá pak v březnu 2016 a odkazuje se k ní zkratkou TLTRO-II.

Banky účastnící se TLTRO-II si mohou půjčit částku ve výši až 30 % úvěrů, které poskytly podnikům a spotřebitelům. To znamená, že banky, které půjčují reálné ekonomice více, si budou moci samy více půjčit a za nižší úrokovou sazbu, než ECB obvykle nabízí. V příštích dvanácti měsících budou prováděny čtyři operace, z nichž první začne 29. června 2016.

Čím se TLTRO-II liší od běžných operací měnové politiky?

Centrální banka, která bankám slouží jako jejich banka, poskytuje komerčním bankám likviditu formou úvěrů. Tyto úvěry musí banky obvykle splatit do jednoho týdne nebo tří měsíců. A to je hlavní rozdíl: úvěry v rámci TLTRO-II mají mnohem delší splatnost čtyř let. Banky tak mají v období tržní nejistoty stabilní financování, na které se mohou spolehnout.

Navíc na rozdíl od běžných operací měnové politiky závisejí peněžní částka, kterou banky mohou získat v rámci TLTRO-II, a náklady úvěrování na objemu úvěrů, které poskytují reálné ekonomice.

Jak to pomáhá spotřebitelům, podnikům a ekonomice?

Tím, že TLTRO-II motivuje banky, aby poskytovaly více úvěrů, podporuje úvěrování podniků a spotřebitelů v eurozóně, což zvyšuje hospodářskou aktivitu. Banky za půjčenou částku obvykle platí základní úrokovou sazbu ECB. Nejprve je tomu tak i v tomto případě, ale v rámci TLTRO-II jsou náklady úvěrování navázány na objem úvěrů, který zúčastněné banky poskytují: pokud banka dostatečně zlepší své úvěrování reálné ekonomiky, místo aby úroky platila, dostává je formou „placení“ záporné sazby. Tato sazba může být až tak nízká, jako je sazba vkladové facility, tedy v současné době -0,4 %.

TLTRO-II funguje společně s dalšími akomodačními politikami ECB a podporuje jejich transmisi do reálné ekonomiky. To nám pomáhá dosáhnout našeho hlavního cíle cenové stability.