Χάρτης της ζώνης του ευρώ 1999 – 2015

Αλβανία

Χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ

Αυστρία

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 1995

Ευρώ από το 1999 (τραπεζογραμμάτια και κέρματα από το 2002)

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ

Βέλγιο

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Ιδρυτικό μέλος της ΕΕ (1957)

Ευρώ από το 1999 (τραπεζογραμμάτια και κέρματα από το 2002)

Βουλγαρία

Μέλος της ΕΕ που δεν χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 2007

Ελβετία

Χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ

Κύπρος

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 2004

Ευρώ από το 2008

Τσεχική Δημοκρατία

Μέλος της ΕΕ που δεν χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 2004

Γερμανία

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Ιδρυτικό μέλος της ΕΕ (1957)

Ευρώ από το 1999 (τραπεζογραμμάτια και κέρματα από το 2002)

Δανία

Μέλος της ΕΕ που δεν χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 1973

Εσθονία

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 2004

Ευρώ από το 2011

Ισπανία

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 1986

Ευρώ από το 1999 (τραπεζογραμμάτια και κέρματα από το 2002)

Φινλανδία

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 1995

Ευρώ από το 1999 (τραπεζογραμμάτια και κέρματα από το 2002)

Γαλλία

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Ιδρυτικό μέλος της ΕΕ (1957)

Ευρώ από το 1999 (τραπεζογραμμάτια και κέρματα από το 2002)

Ηνωμένο Βασίλειο

Μέλος της ΕΕ που δεν χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 1973

Ελλάδα

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 1981

Ευρώ από το 2001 (τραπεζογραμμάτια και κέρματα από το 2002)

Κροατία

Μέλος της ΕΕ που δεν χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 2013

Ουγγαρία

Μέλος της ΕΕ που δεν χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 2004

Ιρλανδία

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 1973

Ευρώ από το 1999 (τραπεζογραμμάτια και κέρματα από το 2002)

Ισλανδία

Χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ

Ιταλία

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Ιδρυτικό μέλος της ΕΕ (1957)

Ευρώ από το 1999 (τραπεζογραμμάτια και κέρματα από το 2002)

Λιχτενστάιν

Χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ

Λιθουανία

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 2004

Ευρώ από το 2015

Λουξεμβούργο

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Ιδρυτικό μέλος της ΕΕ (1957)

Ευρώ από το 1999 (τραπεζογραμμάτια και κέρματα από το 2002)

Λεττονία

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 2004

Ευρώ από το 2014

Μονακό

Χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ

Μαυροβούνιο

Χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ

ΠΓΔΜ

Χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ

Μάλτα

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 2004

Ευρώ από το 2008

Κάτω Χώρες

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Ιδρυτικό μέλος της ΕΕ (1957)

Ευρώ από το 1999 (τραπεζογραμμάτια και κέρματα από το 2002)

Νορβηγία

Χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ

Πολωνία

Μέλος της ΕΕ που δεν χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 2004

Πορτογαλία

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 1986

Ευρώ από το 1999 (τραπεζογραμμάτια και κέρματα από το 2002)

Ρουμανία

Μέλος της ΕΕ που δεν χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 2007

Σουηδία

Μέλος της ΕΕ που δεν χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 1995

Σλοβενία

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 2004

Ευρώ από το 2007

Σλοβακία

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 2004

Ευρώ από το 2009

Άγιος Μαρίνος

Χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ

Σερβία

Χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ

Τα ακόλουθα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν το ευρώ:

 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ισπανία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Πορτογαλία
 • Σλοβακία
 • Σλοβενία
 • Φινλανδία

Τα ακόλουθα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρησιμοποιούν το ευρώ:

 • Βουλγαρία
 • Δανία
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 • Κροατία
 • Ουγγαρία
 • Πολωνία
 • Ρουμανία
 • Σουηδία
 • Τσεχική Δημοκρατία