Χάρτης της ζώνης του ευρώ 1999 – 2015


Τα ακόλουθα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν το ευρώ:

 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ισπανία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Πορτογαλία
 • Σλοβακία
 • Σλοβενία
 • Φινλανδία

Τα ακόλουθα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρησιμοποιούν το ευρώ:

 • Βουλγαρία
 • Δανία
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 • Κροατία
 • Ουγγαρία
 • Πολωνία
 • Ρουμανία
 • Σουηδία
 • Τσεχική Δημοκρατία