Menu

Een digitale euro

Digitalisering is niet meer weg te denken uit ons leven en heeft de manier waarop we betalen veranderd.

In dit nieuwe tijdperk kan een digitale euro ervoor zorgen dat burgers in het eurogebied kosteloze toegang behouden tot een eenvoudig, universeel geaccepteerd, veilig en betrouwbaar betaalmiddel.

De digitale euro zou nog altijd een euro zijn: net zoals bankbiljetten, maar dan digitaal. Het zou een elektronische vorm van geld zijn die door het Eurosysteem (de ECB en nationale centrale banken) wordt uitgegeven en toegankelijk is voor alle burgers en bedrijven.

Een digitale euro kan contant geld niet vervangen, maar wel aanvullen. Het Eurosysteem blijft ervoor zorgen dat u in het hele eurogebied toegang hebt tot contant geld.

Een digitale euro geeft u een extra mogelijkheid om te betalen en maakt het gemakkelijker om dat te doen. Samen met contant geld draagt een digitale euro bij aan financiële inclusie.

“De euro is van de Europeanen en wij zijn de hoedster ervan. We moeten klaarstaan om een digitale euro uit te geven, mocht dat nodig zijn.”

Christine Lagarde, president van de ECB

Waarom een digitale euro?

Een digitale euro zou een snel, gemakkelijk en veilig instrument zijn voor uw dagelijkse betalingen.

Dit kan de digitalisering van de Europese economie ondersteunen en innovatie op het gebied van retailbetalingen actief aanmoedigen.

De ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied onderzoeken de voordelen en risico’s, zodat de munt zijn rol voor de Europeanen kan blijven spelen.

Rapport over een digitale euro

Welke andere voordelen heeft een digitale euro?

Een digitale euro koppelt de efficiëntie van een digitaal betaalinstrument aan de veiligheid van centralebankgeld.

Hij kan van pas komen in situaties waarin mensen liever niet meer contant betalen. Een digitale euro zou ook vermijden dat we afhankelijk worden van een digitaal betaalmiddel dat buiten het eurogebied wordt uitgegeven en gecontroleerd, wat de financiële stabiliteit en de monetaire soevereiniteit zou kunnen bedreigen.

De bescherming van de privacy moet daarbij centraal staan, om ervoor te zorgen dat burgers in het digitale tijdperk vertrouwen in het betalingsverkeer blijven houden.

Wanneer is het zover?

We hebben nog niet besloten of we een digitale euro gaan uitgeven. Momenteel bevinden we ons in een voorbereidingsfase: we werken aan het ontwerp, voeren praktische experimenten uit en verzamelen feedback van het publiek en belanghebbenden.

Rond medio 2021 beslissen we of we van start gaan met een project rond de digitale euro, om voorbereid te zijn op de mogelijke uitgifte van de digitale euro in de toekomst.

“We moeten ervoor zorgen dat onze munt klaar is voor de toekomst. Niets doen is geen optie.”

Fabio Panetta, directielid van de ECB

We hebben de mogelijke voordelen en uitdagingen van een digitale euro geanalyseerd

Hoe zou een digitale euro eruit kunnen zien?

Deskundigen van de ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied hebben een aantal basisvereisten voor een digitale euro vastgesteld, onder meer op het vlak van toegankelijkheid, robuustheid, veiligheid, efficiëntie, privacy en overeenstemming met het recht. Op basis daarvan kunnen we bepalen hoe een digitale munt eruit kan zien.

Een digitale euro moet aansluiten bij private betaaloplossingen en zo pan-Europese oplossingen en aanvullende diensten voor consumenten bevorderen.

Gaat de ECB een digitale euro beheren?

De ECB is – namens de burgers van Europa – de hoedster van de euro, zowel van de bankbiljetten als van de euro in digitale vorm.

We willen ervoor zorgen dat de waarde van ons geld behouden blijft en dat een digitale euro, in welke vorm ook, uiteindelijk door de centrale bank wordt gewaarborgd en gereguleerd.

Waarom zou een digitale euro geen cryptoactief zijn?

Cryptoactiva zijn fundamenteel verschillend van centralebankgeld: hun prijzen zijn volatiel, omdat ze geen intrinsieke waarde hebben en er geen betrouwbare instelling achter staat.

Een digitale euro zal even betrouwbaar zijn als bankbiljetten, aangezien ze beide door een centrale bank worden uitgegeven, wat bij cryptoactiva zoals stablecoins niet het geval is.

Explainer: wat is de bitcoin?

Bedankt voor het delen van uw mening!

Net als bij de euro die we al dagelijks gebruiken, moet het ontwerp van een digitale euro op de behoeften van een ruime groep gebruikers worden afgestemd.

Daarom moeten alle mogelijke gevolgen van een digitale euro onderzocht worden, bijvoorbeeld voor het monetair beleid en de financiële stabiliteit.

De openbare raadpleging is op 12 januari afgesloten met meer dan 8.000 reacties. Dank aan iedereen die heeft deelgenomen! We willen de uitkomst in het voorjaar bekendmaken.

Vragen? Stuur ons een e-mail.

Persbericht

Een nieuwe horizon voor het pan-Europese betalingsverkeer

Onze manier van betalen ondergaat een fundamentele verandering en daarbij is een sleutelrol weggelegd voor de centrale banken. Het Europese betalingsverkeer moet berusten op een concurrerende, innovatieve markt, waar aan de vraag van de consument kan worden voldaan terwijl de Europese soevereiniteit behouden blijft. Tegen die achtergrond hebben we een uitgebreide strategie voor het betalingsverkeer in het digitale tijdperk geformuleerd.

De hoogtepunten van de ECB-conferentie bekijken

Een digitale euro voor het digitale tijdperk

Een digitale euro zou een digitaal symbool zijn van vooruitgang en integratie in Europa, zegt Fabio Panetta, directielid van de ECB, bij de presentatie van het rapport over de digitale euro. Sinds de invoering van de euro is het de taak van de ECB om ervoor te zorgen dat de bevolking vertrouwen in onze munt houdt. Net als contant geld moet de digitale euro er zijn voor iedereen en meer keuze bieden voor betalingen.

De hoorzitting bij het Europees Parlement bekijken

Podcast

De ECB-podcast: is het tijd voor een digitale euro?

Wat is een digitale euro? Wat zijn de voordelen ervan en hoe zou de digitale euro onze betaalgewoonten veranderen? Wanneer kan het zover zijn? Gastheer Michael Steen bespreekt deze en andere vragen met Ulrich Bindseil, die bij de ECB verantwoordelijk is voor marktinfrastructuur en betalingsverkeer.

Meer (alleen in het Engels)

Toespraken, interviews en publicaties door directieleden van de ECB