Menu

Литва (от 1 януари 2015 г.)

На евромонетите на Литва са изобразени гербът на Република Литва (Витис), емитиращата държава „LIETUVA“ и годината на емитиране „2015“. Върху монетите са изобразени и 12-те звезди на европейското знаме. Автор на проекта е скулпторът Антанас Жукаускас.

2 €

Надпис по гурта на монетата от 2 €: LAISVĖ * VIENYBĖ * GEROVĖ * (Свобода * Единство * Благоденствие *)


1 €


50 цента


20 цента


10 цента


5 цента


2 цента


1 цент