Menu

Litva (od 1. siječnja 2015)

Na litavskim eurokovanicama prikazan je grb Republike Litve, Vytis, država izdavateljica »LIETUVA« te godina izdavanja »2015«. Na kovanicama je također prikazano 12 zvijezda europske zastave. Oblikovao ih je kipar Antanas Žukauskas.

2 €

Na obodu kovanice od 2 €: LAISVĖ * VIENYBĖ * GEROVĖ * (sloboda * jedinstvo * blagostanje).


1 €


50 centi


20 centi


10 centi


5 centi


2 centa


1 cent