Menu

Ирландия

Правителството на Ирландия избра единен национален дизайн за всички купюри ирландски евромонети. На тях е изобразена келтската арфа – традиционен символ на Ирландия, допълнена от годината на емисия и надписа „Éire“ („Ирландия“ на ирландски език). Дизайнът на арфата е дело на Джарлат Хейз.

2 €

Надпис по гурта на монетата от 2 €: 2**, повтарящи се шест пъти и редуващи се изправени и обърнати.


1 €


50 цента


20 цента


10 цента


5 цента


2 цента


1 цент