European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de


Întrebări frecvente privind numerarul

Va dispărea numerarul în viitorul apropiat?

Nu. Numerarul va rămâne mijlocul de plată prin definiție în viitorul previzibil. Numerarul are valoare, poate fi autentificat și diferențiat de contrafaceri cu fiabilitate și nu necesită intervenția unui terț pentru reglarea plăților. Niciun alt instrument de plată nu include aceste trei elemente cu aceeași eficacitate precum numerarul.

Dată fiind intensificarea utilizării plăților fără contact, va deveni numerarul desuet?

Nu. Caracteristicile unice ale numerarului asigură că acesta va rămâne relevant în viitor. Mijloacele de plată digitale pot fi convenabile pentru multe persoane, dar nu sunt adecvate pentru toată lumea. Plățile fără contact nu vor înlocui numerarul ca instrument de plată, ci vor coexista cu acesta.

Li se permite comercianților cu amănuntul să respingă numerarul ca mijloc de plată?

Comisia Europeană a emis o recomandare (2010/191/UE), bazată pe un raport întocmit de Euro Legal Tender Expert Group, un grup de experți privind statutul de mijloc legal de plată al euro, care declară următoarele cu privire la obligația de a accepta numerarul:

  • comercianții cu amănuntul nu pot refuza plățile în numerar, cu excepția cazului în care ambele părți au convenit asupra utilizării unui mijloc de plată diferit;
  • prezentarea unor etichete sau a unor afișe care indică refuzul comerciantului cu amănuntul de a accepta plățile în numerar sau plățile efectuate cu anumite cupiuri nu este suficientă. Comerciantul trebuie să ofere o motivație legitimă, precum dificultatea de a menține rezerve suficiente în numerar pentru a da restul la casă sau riscuri concrete de securitate fizică datorate prezenței unor volume ridicate de numerar;
  • entitățile publice care furnizează servicii esențiale cetățenilor nu pot aplica restricții sau refuza total plățile în numerar fără un motiv suficient. Aceasta ar periclita statutul de mijloc legal de plată al bancnotelor și monedelor euro, protejat de legislația UE.

Dețin băncile centrale naționale competențe cu privire la bancnote și monede?

Da. Competența pentru bancnotele euro revine BCE și băncilor centrale naționale din Eurosistem. În schimb, competența pentru emiterea monedelor euro aparține statelor membre individuale, deși BCE este cea care aprobă volumul de monede pe care statele membre îl pot emite. Toate băncile centrale naționale sunt implicate în logistica alimentării cu monede și în depozitarea stocurilor de rezerve.

Are o bancă comercială competența de a determina dacă o bancnotă este contrafăcută?

Nu. Dacă o bancă comercială are dubii cu privire la autenticitatea unei bancnote euro, aceasta o va preda băncii centrale naționale (sau centrului național de analiză competent), care va lua decizia finală cu privire la autenticitatea bancnotei.

Există bancnote diferite cu aceeași valoare nominală, de exemplu două bancnote de 20 EUR?

Da. Prima serie de bancnote euro (de la 5 EUR la 500 EUR) a fost emisă în 2002 și rămâne un mijloc legal de plată. Între 2013 și 2019, BCE și băncile centrale naționale din Eurosistem au introdus o a doua serie (cunoscută drept seria „Europa”) de bancnote euro cuprinse între 5 EUR și 200 EUR (bancnota de 500 EUR nu mai este emisă). Cupiurile individuale din prima și a doua serie au aceeași valoare.

Mă pot contamina cu coronavirus de pe bancnote?

Cantitatea de virus care s-ar putea transfera este atât de mică, încât riscul de infectare este nesemnificativ, comparativ cu alte suprafețe cu care oamenii intră zilnic în contact. BCE colaborează îndeaproape cu laboratoare europene pentru a evalua comportamentul coronavirusurilor pe diferite suprafețe, astfel încât să ne asigurăm că manevrarea numerarului rămâne cât mai sigură posibil. Pentru mai multe informații, consultă postarea de pe blog.