European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Мрежа на многостранни организации за професионална етика (ENMO)

Мрежата на многостранни организации за професионална етика (ENMO) е създадена през 2010 г. Тя обединява професионалисти на високи длъжности, които отговарят за звената за професионална етика в около 50 многостранни междуправителствени институции.

Мисия

ENMO предоставя форум, където членовете могат да обменят информация и опит с цел да разширят знанията си, да подобрят професионалния си капацитет и да популяризират стандарти за практики и основни отговорности на звената за етика в организациите членки.

Членство

В ENMO членуват институции. Мрежата е отворена за многостранни междуправителствени организации, включително, но не само онези, които са част от Организацията на обединените нации и свързани с тях организации, а също и международни и регионални финансови институции.

ЕЦБ е поела твърд ангажимент в областта на професионалната етика и доброто институционално управление. Тя е член на мрежата от 2019 г.

През 2021 г. ЕЦБ е домакин на годишната среща на Мрежата на многостранни организации за професионална етика.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non pellentesque mi. Nulla pellentesque dapibus ullamcorper. Donec suscipit, lacus at tincidunt aliquam, nisi mi dictum libero, at tempus nisi ante nec urna.

Всяка година различна организация членка е домакин на срещите на ENMO, инициирани от организации в рамките на ООН, МВФ и Световната банка.

Високопоставени длъжностни лица по етичните въпроси от над 40 многостранни междуправителствени институции участваха в 13-тата годишна среща на ENMO през юли и ноември 2021 г. с домакин ЕЦБ. Поради свързаните с коронавируса ограничения на пътуванията и по съображения за безопасност събитието се проведе онлайн.

Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард откри годишната среща, като прикани делегатите да се възползват от многообразието на присъстващите и огромните им колективни знания, за да си сътрудничат, да споделят и обменят опит, да предвидят какви предизвикателства предстоят и смело да изграждат най-добрите рамки за професионална етика и почтеност.

На 7 и 8 юли членовете обмениха най-добри практики и обсъдиха въпроси от общ интерес, свързани с предизвикателствата и рисковете в сферата на професионалната етика, произтичащи от дистанционната работа и „новата нормалност“, както и вътрешната култура на сигнализиране за нередности и начините за измерване и подобряване на климата в работната среда. На 17 и 18 ноември членовете обсъдиха дискриминацията и расизма в международните организации от гледната точка на длъжностните лица по етичните въпроси, както и частното използване на социални медии и свързаните с това етични рискове.

Тринадесетата годишна среща на ENMO е посветена на паметта на Оливия Греъм – бивш съветник по етичните въпроси в МВФ и активен деятел на мрежата.

Платформа за сътрудничество
Портал на ENMO (само за членове)

Всички страници в този раздел