European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

ENMO – sieć etyczna organizacji wielostronnych

Sieć ENMO (skrót od Ethics Network of Multilateral Organizations), założona w 2010, zrzesza osoby odpowiedzialne za sprawy etyki zawodowej z blisko 50 wielostronnych organizacji międzyrządowych.

Misja

Sieć ENMO stanowi dla swoich członków forum, na którym dzielą się oni informacjami i doświadczeniem, żeby poszerzać swoją wiedzę, zwiększać kompetencje i upowszechniać standardy praktyki i podstawowe zadania jednostek ds. etyki zawodowej wśród organizacji należących do sieci.

Członkowie

Członkami sieci ENMO mogą zostać wielostronne organizacje międzyrządowe, w tym m.in. należące do rodziny ONZ i związanych z nią organizacji, a także międzynarodowe i regionalne instytucje finansowe.

EBC, dla którego kwestie etyki i dobrego zarządzania (ładu korporacyjnego) są bardzo ważne, przystąpił do sieci ENMO w 2019.

EBC gospodarzem corocznego zgromadzenia sieci ENMO w 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non pellentesque mi. Nulla pellentesque dapibus ullamcorper. Donec suscipit, lacus at tincidunt aliquam, nisi mi dictum libero, at tempus nisi ante nec urna.

Z inicjatywy organizacji należących do ONZ oraz MFW i Banku Światowego co roku odbywają się zgromadzenia sieci ENMO. Ich gospodarzem każdorazowo jest inna organizacja członkowska.

W lipcu i listopadzie 2021 osoby odpowiedzialne za sprawy etyki zawodowej z ponad 40 wielostronnych organizacji międzyrządowych wzięły udział w 13. corocznym posiedzeniu ENMO, którego gospodarzem był EBC. Z uwagi na ograniczenia w podróżach i środki ostrożności związane z pandemią to wydarzenie przeprowadzono online.

Prezes Lagarde zainaugurowała coroczne zgromadzenie i zachęcała delegatów do wykorzystania różnorodności opinii i zasobów zbiorowej mądrości, żeby współpracować, dzielić się doświadczeniem, przewidywać nadchodzące wyzwania i odważnie kształtować najlepsze zasady etyki i rzetelności zawodowej.

W dniach 7−8 lipca 2021 uczestnicy przedstawiali najlepsze praktyki i omawiali istotne dla wszystkich kwestie związane z problemami etycznymi i zagrożeniami wynikającymi z pracy zdalnej i „nowej normalności” oraz z instytucjonalnej kultury głośnego mówienia o problemach. Debatowano także o sposobach mierzenia i budowania nastrojów panujących w pracy. W dniach 17−18 listopada 2021 uczestnicy zajęli się problemami dyskryminacji i rasizmu w międzynarodowych organizacjach z perspektywy osób odpowiedzialnych za sprawy etyki zawodowej, a także kwestią korzystania z mediów społecznościowych w celach prywatnych i związanymi z tym zagrożeniami etycznymi.

13. coroczne posiedzenie sieci ENMO jest poświęcone pamięci Olivii Graham, byłej doradczyni ds. etyki w MFW i aktywnej propagatorce tej sieci.

Platforma współpracy
Portal ENMO (tylko dla członków)

Wszystkie strony w tej sekcji