Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Euroområdet i jämförelse

Uppdaterad den 1 januari 2023 (först publicerad den 25 augusti 2017)

Euron innebär stora fördelar för européernas vardag. Som centralbank för euroområdet vakar ECB över en gemensam valuta för runt 350 miljoner människor som talar över 24 språk.

Som valutaunion med 20 medlemsländer är euroområdet en unik konstruktion. Men hur ser euroområdet ut i en internationell jämförelse? Hur presterar det ekonomiskt? Och vad betyder det för européer?

Hur många bor i euroområdet?

Euroområdet har runt 350 miljoner invånare, eller cirka 5 procent av världens befolkning. Det är fler än i USA.

Euroområdets befolkning


Det betyder också att euroområdet är en av de största ekonomierna i världen. Sedan bildandet har åtta nya medlemsländer gått med, och fler väntas följa.

Hur presterar euroområdet ekonomiskt?

Euroområdets befolkning är mycket produktiv. Som i andra högutvecklade ekonomier står tjänstesektorn för största delen av den totala produktionen, följd av industrisektorn och en relativt liten jordbrukssektor.

Större världsekonomier i BNP per capita

Källor: Eurostats, Världsbankens och ECB:s beräkningar. Anm.: 2016: uppgifterna för USA, Japan och Kina har omvandlats till köpkraftsparitet i OECD.

Den starka ekonomiska produktionen gör att euroområdet är en av de största ekonomierna i världen. Räknat i bruttonationalprodukt (BNP) per capita ligger euroområdet på andra plats bland världens ledande ekonomier, vilket också märks på invånarnas höga levnadsstandard.

Internationell handel då?

Euroområdet är en högindustrialiserad ekonomi och exporterar en väsentlig del av sina varor och tjänster till världsmarknaderna. Många av euroområdets industrivaror, t.ex. maskiner, läkemedel, bilar och flygplan, är internationellt välrenommerade.

Export av varor och tjänster i procent av BNP

Källor: ECB-data, OECD, IMF. Euroområdet: baserat på transaktioner utanför euroområdet.

Sedan euroområdet bildades 1999 har det bibehållit och t.o.m. stärkt sin ledande ställning inom den internationella handeln. Dess viktigaste handelspartner är USA, Storbritannien och Kina och handeln med tillväxtmarknader fortsätter att öka.

Euroområdet är en öppen ekonomi i jämförelse med andra större ekonomier. Dess öppenhet vad gäller handel har ökat märkbart sedan 2004, främst till följd av växande handel med nya EU-länder och med Kina. Euroområdet befinner sig i centrum av många internationella produktionskedjor.

Hög export har en positiv effekt på sysselsättning, ekonomisk tillväxt och investeringar i euroområdet, vilket i sin tur stödjer befolkningens allmänna välfärd.

Hur betraktas euron?

Euron har åtnjutit en hög grad av förtroende både hemma och utomlands. Tre av fyra människor i euroområdet stöder euron, enligt eurobarometerundersökningen, en opinionsundersökning som Europeiska kommissionen låter utföra två gånger om året. Detta är den högsta nivån av offentligt stöd sedan 2004.

Internationellt ligger euron på andra plats både vad gäller mest handlade valutor och vad gäller viktigaste reservvalutor. Detta återspeglar den höga grad av förtroende som investerare över hela världen hyser för stabiliteten och styrkan i euroområdets ekonomi.

Euroområdet fortsätter att vara en ledande kraft i världsekonomin. Det gynnar dess invånare och ger euron en kraftigare röst i världsekonomin.

Och euroområdets medborgare kan naturligtvis resa över landsgränser inom valutaområdet utan att behöva växla pengar. De kan dessutom jämföra priser i hela euroområdet för att hitta de billigaste varorna.

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll