Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
Съдържанието не е налично на български език.

Traffic settled on T2S Dedicated Cash Accounts (DCA) per national TARGET component – 2023

Settled values (EUR billions)
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
AT
Total value 130.9 147.4 125.3 207.9 111.2 103.9 167.5 123.1 122.0 154.0 119.7 127.5
Daily average 6.0 7.4 5.4 11.6 4.8 4.7 8.0 5.4 5.8 7.0 5.4 6.7
BE
Total value 2,247.8 2,240.9 2,664.4 1,834.8 2,278.3 2,430.6 2,086.5 2,130.9 2,219.3 2,085.2 2099.2 1,843.5
Daily average 102.2 112.0 115.8 101.9 99.1 110.5 99.4 92.6 105.7 94.8 95.4 97.0
BG
Total value 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CY
Total value 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DE
Total value 6,942.1 6,264.6 6,791.2 4,680.1 5,837.5 6,236.9 5,088.0 5,384.2 5,654.6 5,732.9 5961.2 5,210.5
Daily average 315.6 313.2 295.3 260.0 253.8 283.5 242.3 234.1 269.3 260.6 271.0 274.2
DK
Total value 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EE
Total value 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ES
Total value 519.8 583.0 623.7 491.6 585.2 605.4 563.5 491.5 498.9 532.6 593.4 486.2
Daily average 23.6 29.2 27.1 27.3 25.4 27.5 26.8 21.4 23.8 24.2 27.0 25.6
EU
Total value 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FI
Total value 6.5 4.3 7.5 4.7 4.4 4.3 5.0 1.8 41.8 43.1 63.3 47.9
Daily average 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 2.0 2.0 2.9 2.5
FR
Total value 10,526.2 9,861.5 13,016.6 10,073.2 11,938.7 12,463.9 11,270.3 11,349.3 11,428.2 11,028.7 11207.8 10,065.6
Daily average 478.5 493.1 565.9 559.6 519.1 566.5 536.7 493.4 544.2 501.3 509.4 529.8
GR
Total value 302.1 279.2 400.7 296.2 203.3 308.2 216.1 197.2 199.8 193.8 271.1 455.4
Daily average 13.7 14.0 17.4 16.5 8.8 14.0 10.3 8.6 9.5 8.8 12.3 24.0
HR
Total value 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.2
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IE
Total value 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IT
Total value 1,600.0 1,408.5 1,752.7 1,322.8 1,645.3 1,804.5 1,474.5 1,637.0 1,793.8 1,859.2 2043.9 1,879.3
Daily average 72.7 70.4 76.2 73.5 71.5 82.0 70.2 71.2 85.4 84.5 92.9 98.9
LT
Total value 0.2 0.3 0.5 1.1 0.5 0.6 0.1 0.9 0.2 0.2 0.5 0.3
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LU
Total value 382.3 363.8 432.0 333.6 382.5 404.4 300.1 365.3 365.3 405.0 449.3 364.2
Daily average 17.4 18.2 18.8 18.5 16.6 18.4 14.3 15.9 17.4 18.4 20.4 19.2
LV
Total value 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MT
Total value 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NL
Total value 164.7 135.9 165.0 122.2 142.5 146.6 158.3 126.8 138.1 159.0 157.6 150.2
Daily average 7.5 6.8 7.2 6.8 6.2 6.7 7.5 5.5 6.6 7.2 7.2 7.9
PL
Total value 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PT
Total value 4.9 3.5 10.9 3.5 7.9 6.1 4.6 2.9 7.0 13.5 2.2 5.8
Daily average 0.2 0.2 0.5 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 0.6 0.1 0.3
RO
Total value 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.4
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SI
Total value 4.2 0.5 2.1 0.6 0.5 1.1 1.1 0.4 0.7 0.6 0.4 0.6
Daily average 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SK
Total value 1.7 5.3 1.5 2.8 1.1 4.4 0.3 0.8 2.1 1.8 1.1 1.5
Daily average 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

Please note that changes and improvements in the reporting methodology have taken place in January 2009 and January 2013. This should be considered when comparing data from before and after the implementation dates.