Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
Съдържанието не е налично на български език.

Traffic settled on T2 accounts per national TARGET component – 2023

Settled values (EUR billions)
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
AT
Total value 1,184.6 1,148.2 1,422.6 1,305.2 1,182.9 1,154.1 1,107.7 1,079.6 1,055.7 1,049.6 995.0 1,046.5
Daily average 53.8 57.4 61.9 72.5 53.8 52.5 52.7 46.9 50.3 47.7 45.2 55.1
BE
Total value 2,527.0 2,365.3 2,972.8 2,466.7 3,078.5 2,909.7 2,601.8 2,678.5 2,754.0 2,744.8 2,650.9 2,369.1
Daily average 114.9 118.3 129.3 137.0 139.9 132.3 123.9 116.5 131.1 124.8 120.5 124.7
BG
Total value 61.3 55.9 69.2 76.1 94.0 81.7 54.9 60.0 61.0 61.9 60.4 53.6
Daily average 2.8 2.8 3.0 4.2 4.3 3.7 2.6 2.6 2.9 2.8 2.7 2.8
CY
Total value 14.2 12.1 34.5 17.5 20.9 19.6 21.7 19.7 19.9 21.7 18.2 18.0
Daily average 0.6 0.6 1.5 1.0 1.0 0.9 1.0 0.9 0.9 1.0 0.8 0.9
DE
Total value 20,863.7 19,335.9 22,881.3 18,637.9 19,696.6 19,813.9 17,993.4 18,322.9 18,373.8 18,433.0 18,497.4 17,466.9
Daily average 948.3 966.8 994.8 1,035.4 895.3 900.6 856.8 796.6 874.9 837.9 840.8 919.3
DK
Total value 208.6 194.1 252.6 190.0 218.4 239.9 207.0 204.4 198.8 245.8 240.9 225.0
Daily average 9.5 9.7 11.0 10.6 9.9 10.9 9.9 8.9 9.5 11.2 11.0 11.8
EE
Total value 15.2 13.2 18.9 14.9 17.8 18.0 16.9 15.9 15.5 15.1 24.6 18.3
Daily average 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 1.1 1.0
ES
Total value 1,280.9 1,167.0 2,582.0 1,834.1 2,167.9 2,218.6 1,971.4 1,939.1 1,948.6 2,113.4 2,195.0 2,020.1
Daily average 58.2 58.4 112.3 101.9 98.5 100.8 93.9 84.3 92.8 96.1 99.8 106.3
EU
Total value 2,477.9 2,287.1 3,656.9 2,223.6 2,550.0 2,529.8 2,422.7 2,454.0 2,313.2 2,491.0 2,455.2 2,390.7
Daily average 112.6 114.4 159.0 123.5 115.9 115.0 115.4 106.7 110.2 113.2 111.6 125.8
FI
Total value 1,064.5 945.2 1,849.3 1,891.2 2,337.6 2,440.5 1,806.4 1,870.1 1,799.1 1,712.6 1,646.0 1,309.3
Daily average 48.4 47.3 80.4 105.1 106.3 110.9 86.0 81.3 85.7 77.8 74.8 68.9
FR
Total value 8,222.5 7,267.3 9,137.8 6,790.5 7,705.9 8,167.9 7,253.4 7,047.2 7,251.1 7,704.7 7,126.1 7,170.5
Daily average 373.8 363.4 397.3 377.2 350.3 371.3 345.4 306.4 345.3 350.2 323.9 377.4
GR
Total value 107.7 109.3 527.2 760.6 764.3 817.6 594.5 607.4 601.1 617.9 648.1 808.4
Daily average 4.9 5.5 22.9 42.3 34.7 37.2 28.3 26.4 28.6 28.1 29.5 42.5
HR
Total value 41.1 20.1 33.2 32.1 35.9 35.1 31.8 32.1 28.4 29.2 31.3 34.6
Daily average 1.9 1.0 1.4 1.8 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.4 1.8
IE
Total value 334.7 309.4 459.4 405.6 422.0 384.7 393.5 398.0 425.3 574.7 597.1 522.0
Daily average 15.2 15.5 20.0 22.5 19.2 17.5 18.7 17.3 20.3 26.1 27.1 27.5
IT
Total value 1,465.9 1,283.3 1,649.4 1,319.4 1,592.6 1,713.4 1,457.8 1,432.2 1,520.9 1,514.0 1,490.5 1,639.7
Daily average 66.6 64.2 71.7 73.3 72.4 77.9 69.4 62.3 72.4 68.8 67.8 86.3
LT
Total value 110.9 94.3 114.9 104.8 123.9 124.5 115.8 129.6 119.8 127.8 162.9 126.2
Daily average 5.0 4.7 5.0 5.8 5.6 5.7 5.5 5.6 5.7 5.8 7.4 6.6
LU
Total value 5,233.1 4,688.2 4,967.5 2,617.3 2,501.1 2,496.3 2,277.0 2,096.8 1,995.5 2,068.0 2,178.4 1,962.1
Daily average 237.9 234.4 216.0 145.4 113.7 113.5 108.4 91.2 95.0 94.0 99.0 103.3
LV
Total value 25.4 25.7 33.5 39.9 39.3 42.1 38.2 39.9 38.9 40.1 47.7 41.7
Daily average 1.2 1.3 1.5 2.2 1.8 1.9 1.8 1.7 1.9 1.8 2.2 2.2
MT
Total value 127.6 119.3 104.5 39.4 48.2 49.8 46.2 50.7 45.3 49.8 49.9 43.3
Daily average 5.8 6.0 4.5 2.2 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3
NL
Total value 4,282.3 3,890.9 4,410.2 2,808.9 3,343.0 3,082.8 3,079.3 2,934.3 2,959.3 3,499.0 3,169.3 2,604.4
Daily average 194.6 194.5 191.7 156.0 152.0 140.1 146.6 127.6 140.9 159.0 144.1 137.1
PL
Total value 142.3 139.0 176.1 135.3 154.5 164.6 148.1 162.3 152.3 155.7 154.0 176.0
Daily average 6.5 7.0 7.7 7.5 7.0 7.5 7.1 7.1 7.3 7.1 7.0 9.3
PT
Total value 127.7 114.5 171.8 97.1 114.5 125.6 115.1 101.7 108.9 111.9 110.0 126.2
Daily average 5.8 5.7 7.5 5.4 5.2 5.7 5.5 4.4 5.2 5.1 5.0 6.6
RO
Total value 10.8 11.7 12.3 12.7 14.0 14.4 13.4 14.9 21.5 15.7 16.9 26.6
Daily average 0.5 0.6 0.5 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 1.0 0.7 0.8 1.4
SI
Total value 31.1 25.5 43.2 40.9 41.5 44.4 31.0 34.5 31.0 34.6 32.2 34.2
Daily average 1.4 1.3 1.9 2.3 1.9 2.0 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.8
SK
Total value 87.4 110.5 154.8 177.7 199.0 182.3 123.0 141.1 129.7 132.2 142.7 146.5
Daily average 4.0 5.5 6.7 9.9 9.0 8.3 5.9 6.1 6.2 6.0 6.5 7.7

Please note that changes and improvements in the reporting methodology have taken place in January 2009 and January 2013. This should be considered when comparing data from before and after the implementation dates.