Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
Съдържанието не е налично на български език.

Payments – 2020

Payments processed on DCA accounts sent per country participating in or connected to TARGET: Value of transactions (EUR billions)
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2020 AV
AT
Total value 12.5 9.3 19.8 19.7 8.4 13.0 41.4 7.4 9.1 11.7 10.4 9.4  
Daily average 0.6 0.5 0.9 1.0 0.4 0.6 1.8 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4  
BE
Total value 1,563.6 1,429.5 2,019.8 1,629.7 1,420.5 1,743.9 1,775.2 1,351.4 1,733.5 1,676.9 1,769.3 1,878.9  
Daily average 71.1 71.5 91.8 81.5 67.6 79.3 77.2 64.4 78.8 76.2 84.3 85.4  
BG
Total value                          
Daily average                          
CY
Total value                          
Daily average                          
DE
Total value 4,082.5 4,037.0 5,022.3 4,007.1 3,596.1 5,275.1 4,630.9 3,714.2 4,599.0 4,631.6 4,860.2 5,031.0  
Daily average 185.6 201.8 228.3 200.4 171.2 239.8 201.3 176.9 209.0 210.5 231.4 228.7  
DK
Total value 0.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0  
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
EE
Total value 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1  
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
ES
Total value 733.4 591.8 740.4 802.2 734.7 1,016.5 951.0 749.2 839.8 813.5 807.9 874.2  
Daily average 33.3 29.6 33.7 40.1 35.0 46.2 41.3 35.7 38.2 37.0 38.5 39.7  
EU
Total value 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
FI
Total value 0.7 0.3 1.9 3.8 1.1 0.4 0.7 3.0 3.0 4.4 2.9 3.7  
Daily average 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2  
FR
Total value 9,376.3 8,652.4 10,485.5 8,250.9 8,109.9 9,121.2 9,212.7 7,547.0 9,328.9 9,682.9 9,161.9 9,084.4  
Daily average 426.2 432.6 476.6 412.5 386.2 414.6 400.6 359.4 424.0 440.1 436.3 412.9  
GR
Total value 365.5 288.6 209.7 224.5 312.6 258.3 267.0 134.3 136.0 199.5 133.3 226.5  
Daily average 16.6 14.4 9.5 11.2 14.9 11.7 11.6 6.4 6.2 9.1 6.3 10.3  
HR
Total value                          
Daily average                          
IE
Total value                          
Daily average                          
IT
Total value 2,695.6 2,366.6 2,648.4 2,082.7 2,114.7 2,669.6 2,726.6 1,902.1 2,129.7 2,328.4 1,895.1 1,476.8  
Daily average 122.5 118.3 120.4 104.1 100.7 121.3 118.5 90.6 96.8 105.8 90.2 67.1  
LT
Total value 0.1 0.2 0.6 0.8 0.7 0.5 0.2 0.1 0.2 0.5 0.4 0.2  
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
LU
Total value 171.9 131.0 182.7 174.0 171.8 183.8 192.4 149.5 206.2 223.4 213.3 191.7  
Daily average 7.8 6.5 8.3 8.7 8.2 8.4 8.4 7.1 9.4 10.2 10.2 8.7  
LV
Total value 0.0 0.1 0.1 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0  
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
MT
Total value 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0  
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
NL
Total value 143.5 110.7 199.3 111.9 95.6 131.4 139.6 86.4 99.1 100.2 128.8 108.1  
Daily average 6.5 5.5 9.1 5.6 4.6 6.0 6.1 4.1 4.5 4.6 6.1 4.9  
PL
Total value 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
PT
Total value 10.1 5.0 8.8 5.2 7.0 12.0 6.8 2.3 4.9 4.8 3.4 4.3  
Daily average 0.5 0.2 0.4 0.3 0.3 0.5 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2  
RO
Total value 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.5  
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
SI
Total value 2.5 0.4 1.1 1.0 1.1 1.2 0.9 0.4 0.7 0.9 0.4 0.4  
Daily average 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
SK
Total value 1.3 1.0 1.6 7.8 11.7 4.4 0.7 0.3 1.5 1.2 1.0 1.0  
Daily average 0.1 0.1 0.1 0.4 0.6 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0  

Please note, from January 2009 the ESCB has implemented a new collection and reporting methodology for TARGET2 data to improve quality. A further improvement to this reporting methodology was implemented from January 2013. This should be considered when comparing data from before and after the implementation dates.
Please note, in June 2015 T2S went live. The transactions on DCA are reported separately.