Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
Съдържанието не е налично на български език.

Payment instructions – 2020

processed by TARGET and other selected interbank funds transfer systems: Value of transactions (EUR billions)
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2020 AV
TARGET
All TARGET payments
Total value 58,566.2 53,172.7 67,435.5 57,079.6 52,585.0 61,957.5 61,002.4 49,451.3 56,627.6 58,537.2 56,208.2 58,083.9  
Daily average 2,662.1 2,658.6 3,065.3 2,854.0 2,589.8 2,816.2 2,652.3 2,354.8 2,574.0 2,660.8 2,676.6 2,640.2  
RTGS related payments
Total value 39,406.2 35,548.6 45,893.0 39,757.6 35,998.4 41,525.9 41,055.9 33,803.3 37,535.4 38,857.2 37,219.6 39,192.6  
Daily average 1,791.2 1,777.4 2,086.0 1,987.9 1,799.9 1,887.5 1,785.0 1,609.7 1,706.2 1,766.2 1,772.4 1,781.5  
TARGET2 transactions on T2S Dedicated Cash Accounts (DCA)
Total value 19,160.0 17,624.0 21,542.5 17,322.0 16,586.6 20,431.6 19,946.6 15,647.9 19,092.2 19,680.0 18,988.6 18,891.3  
Daily average 870.9 881.2 979.2 866.1 789.8 928.7 867.2 745.1 867.8 894.5 904.2 858.7  
TARGET2 transactions on TIPS Dedicated Cash Accounts (DCA)
Total value (not in EUR billions but actual value in EUR) 17,538,339.0 19,355,706.5 21,061,356.2 19,592,367.8 23,426,060.9 32,849,578.9 39,946,619.4 42,594,989.8 52,475,853.3 76,508,935.7 89,157,364.8 97,047,237.4  
Other systems
Euro 1 (EBA)
Total value 4,338.6 3,911.7 5,181.2 4,260.8 3,696.1 4,327.8 4,345.1 3,632.4 4,181.5 3,992.3 3,886.8 4,196.8  
Daily average 197.2 195.6 235.5 213.0 184.8 196.7 188.9 173.0 190.1 181.5 185.1 190.8  

Please note, from January 2009 the ESCB has implemented a new collection and reporting methodology for TARGET2 data to improve quality. A further improvement to this reporting methodology was implemented from January 2013. This should be considered when comparing data from before and after the implementation dates.
Please note, in June 2015 T2S went live. The transactions on DCA are reported separately.