Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
Съдържанието не е налично на български език.

Payments – 2019

Payments processed on DCA accounts sent per country participating in or connected to TARGET: Value of transactions (EUR billions)
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2019 AV
AT
Total value 10.0 8.7 34.9 10.0 13.1 25.1 12.4 6.2 9.1 26.3 14.5 9.9  
Daily average 0.5 0.4 1.7 0.5 0.6 1.3 0.5 0.3 0.4 1.1 0.7 0.5  
BE
Total value 1,470.5 1,344.9 1,540.0 1,417.2 1,537.4 1,620.8 1,744.9 1,578.0 1,683.0 1,588.5 1,445.0 1,385.3  
Daily average 66.8 67.2 73.3 70.9 66.8 81.0 75.9 71.7 80.1 69.1 68.8 69.3  
BG
Total value                          
Daily average                          
CY
Total value                          
Daily average                          
DE
Total value 1,548.8 1,601.9 2,719.8 3,351.0 3,952.4 3,773.8 4,100.2 3,643.1 4,145.2 3,878.1 3,495.5 3,277.2  
Daily average 70.4 80.1 129.5 167.6 171.8 188.7 178.3 165.6 197.4 168.6 166.5 163.9  
DK
Total value 0.8 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2  
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
EE
Total value 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1  
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
ES
Total value 660.3 574.0 637.2 613.6 689.8 720.9 782.2 582.1 641.6 677.5 643.4 644.9  
Daily average 30.0 28.7 30.3 30.7 30.0 36.0 34.0 26.5 30.6 29.5 30.6 32.2  
EU
Total value 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
FI
Total value 1.8 0.2 0.5 0.6 0.3 0.4 0.9 0.3 0.2 0.7 1.1 0.2  
Daily average 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0  
FR
Total value 8,232.5 7,603.2 8,470.9 7,875.8 8,713.4 9,076.6 9,590.1 8,347.7 9,193.0 9,453.6 8,632.9 7,788.5  
Daily average 374.2 380.2 403.4 393.8 378.8 453.8 417.0 379.4 437.8 411.0 411.1 389.4  
GR
Total value 256.7 146.2 177.2 172.2 134.3 182.5 193.3 225.3 165.4 240.8 224.9 220.4  
Daily average 11.7 7.3 8.4 8.6 5.8 9.1 8.4 10.2 7.9 10.5 10.7 11.0  
HR
Total value                          
Daily average                          
IE
Total value                          
Daily average                          
IT
Total value 3,818.0 3,405.8 3,121.5 2,278.8 2,447.5 2,495.8 3,363.6 2,810.7 2,991.3 3,242.4 2,786.7 2,534.1  
Daily average 173.5 170.3 148.6 113.9 106.4 124.8 146.2 127.8 142.4 141.0 132.7 126.7  
LT
Total value 0.1 0.4 0.2 0.8 0.4 0.8 0.2 0.3 0.2 0.4 0.3 0.1  
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
LU
Total value 136.1 153.3 141.7 133.3 151.2 124.2 135.9 120.8 150.0 154.3 133.2 122.4  
Daily average 6.2 7.7 6.7 6.7 6.6 6.2 5.9 5.5 7.1 6.7 6.3 6.1  
LV
Total value 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0  
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
MT
Total value 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1  
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
NL
Total value 157.0 120.6 134.8 109.4 123.9 108.2 129.9 95.4 100.6 99.3 103.4 91.5  
Daily average 7.1 6.0 6.4 5.5 5.4 5.4 5.6 4.3 4.8 4.3 4.9 4.6  
PL
Total value                          
Daily average                          
PT
Total value 8.9 6.2 7.2 4.5 10.9 15.5 7.7 2.6 6.4 5.7 4.1 8.7  
Daily average 0.4 0.3 0.3 0.2 0.5 0.8 0.3 0.1 0.3 0.2 0.2 0.4  
RO
Total value 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1  
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
SI
Total value 0.3 1.7 0.6 0.6 0.6 1.0 0.5 0.3 0.6 0.5 0.4 0.4  
Daily average 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
SK
Total value 0.6 0.7 1.5 2.9 0.6 1.7 0.7 0.6 0.8 1.2 0.4 1.0  
Daily average 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1  

Please note, from January 2009 the ESCB has implemented a new collection and reporting methodology for TARGET2 data to improve quality. A further improvement to this reporting methodology was implemented from January 2013. This should be considered when comparing data from before and after the implementation dates.
Please note, in June 2015 T2S went live. The transactions on DCA are reported separately.