Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
Съдържанието не е налично на български език.

Payment instructions – 2015

processed by TARGET and other selected interbank funds transfer systems: Value of transactions (EUR billions)
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2015 AV
TARGET
All TARGET payments
Total value 41,801.9 38,940.3 44,544.8 40,294.5 37,622.7 41,085.1 41,939.2 35,351.5 41,301.7 42,396.2 39,517.0 44,071.7  
Daily average 1,990.6 1,947.0 2,024.8 2,014.7 1,881.1 1,874.0 1,823.4 1,683.4 1,877.3 1,927.1 1,881.8 2,003.3  
TARGET2 transactions processed on RTGS accounts
Total value 41,801.9 38,940.3 44,544.8 40,294.5 37,622.7 41,018.4 41,564.2 35,018.2 37,167.6 37,780.1 34,829.7 39,213.8  
Daily average 1,990.6 1,947.0 2,024.8 2,014.7 1,881.1 1,864.5 1,807.1 1,667.5 1,689.4 1,717.3 1,658.6 1,782.4  
TARGET2 transactions processed on Dedicated Cash Accounts (DCA)
Total value           66.7 375.1 333.4 4,134.0 4,616.1 4,687.3 4,857.9  
Daily average           9.5 16.3 15.9 187.9 209.8 223.2 220.8  
Other systems
EURO 1 (EBA)
Total value 4,277.3 3,987.8 4,717.9 4,124.8 4,063.4 4,517.1 4,409.1 3,827.2 4,176.0 3,934.8 3,756.8 4,286.7  
Daily average 203.7 199.4 214.4 206.2 203.2 205.3 191.7 182.2 189.8 178.9 178.9 194.9  

Please note, from January 2009 the ESCB has implemented a new collection and reporting methodology for TARGET2 data to improve quality. A further improvement to this reporting methodology was implemented from January 2013. This should be considered when comparing data from before and after the implementation dates.
Please note, in June 2015 T2S went live. The transactions on DCA are reported separately.
The data of TARGET2 transactions on DCA  for June until December were updated on 8 June 2016 affecting those and all TARGET payments.