Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
Съдържанието не е налично на български език.

Payment instructions – 2014

processed by TARGET and other selected interbank funds transfer systems: Value of transactions (EUR billions)
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2014 AV
TARGET
TARGET payments
Total value 43,984.9 38,502.5 41,354.6 42,056.5 42,922.6 42,696.3 43,855.2 35,831.1 41,200.0 43,049.2 36,052.1 40,926.6  
Daily average 1,999.3 1,925.1 1,969.3 2,102.8 2,043.9 2,033.2 1,906.7 1,706.2 1,872.7 1,871.7 1,802.6 1,948.9 1,931.1
Other systems
EURO 1 (EBA)
Total value 4,202.6 3,657.7 3,897.1 3,648.4 3,834.2 4,062.0 3,947.3 3,436.4 4,022.0 4,209.8 3,631.0 4,312.3  
Daily average 191.0 182.9 185.6 182.4 182.6 193.4 171.6 163.6 182.8 183.0 181.6 205.3 183.8

Please note, from January 2009 the ESCB has implemented a new collection and reporting methodology for TARGET2 data to improve quality. A further improvement to this reporting methodology was implemented from January 2013. This should be considered when comparing data from before and after the implementation dates.