Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
Съдържанието не е налично на български език.

Payment instructions – 2013

processed by TARGET and other selected interbank funds transfer systems: Value of transactions (EUR billions)
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2013 AV
TARGET
TARGET payments
Total value 45,467.4 38,426.8 39,021.9 42,075.8 43,523.8 39,666.4 44,202.0 37,604.0 39,377.7 43,542.3 39,297.1 41,237.0  
Daily average 2,066.7 1,921.3 1,951.1 2,003.6 1,978.4 1,983.3 1,921.8 1,709.3 1,875.1 1,893.1 1,871.3 2,061.9 1,935.1
Other systems
EURO 1 (EBA)
Total value 4,529.9 4,066.2 4,197.6 4,276.7 4,150.1 4,087.0 4,238.0 3,596.5 3,841.1 4,062.2 3,684.2 3,948.1  
Daily average 205.9 203.3 209.9 203.7 188.6 204.3 184.3 156.4 182.9 176.6 175.4 197.4 190.9

Please note, from January 2009 the ESCB has implemented a new collection and reporting methodology for TARGET2 data to improve quality. A further improvement to this reporting methodology was implemented from January 2013. This should be considered when comparing data from before and after the implementation dates.