Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
Съдържанието не е налично на български език.

Payments – 2012

sent per country participating in or connected to TARGET: Value of transactions (EUR billions)
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2012 AV
AT
Total value 697.8 686.2 625.9 560.5 686.8 549.8 554.5 442.8 424.5 439.6 413.1 404.7  
Daily average 31.7 32.7 28.5 29.5 31.2 26.2 25.2 19.3 21.2 19.1 18.8 21.3 25.3
 
Total value 2,490.5 2,305.5 2,500.7 2,170.0 2,358.6 2,289.9 2,227.9 2,087.8 2,087.2 2,173.7 2,027.0 1,915.7  
Daily average 113.2 109.8 113.7 114.2 107.2 109.0 101.3 90.8 104.4 94.5 92.1 100.8 104.0
BG
Total value 25.9 25.4 25.2 20.5 25.8 30.5 31.2 26.2 24.5 28.9 25.5 23.7  
Daily average 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.5 1.4 1.1 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2
CY
Total value 52.2 43.6 81.1 62.9 76.8 65.7 60.8 49.8 48.2 57.4 55.8 46.7  
Daily average 2.4 2.1 3.7 3.3 3.5 3.1 2.8 2.2 2.4 2.5 2.5 2.5 2.7
DE
Total value 19,742.7 18,484.1 19,662.9 17,254.7 19,716.3 16,149.7 15,107.9 13,813.8 13,658.1 15,508.4 13,638.8 12,823.9  
Daily average 897.4 880.2 893.8 908.1 896.2 769.0 686.7 600.6 682.9 674.3 619.9 674.9 763.9
DK
Total value 303.7 219.5 235.9 218.7 221.6 226.2 232.6 243.8 238.3 265.5 265.5 225.1  
Daily average 13.8 10.5 10.7 11.5 10.1 10.8 10.6 10.6 11.9 11.5 12.1 11.8 11.3
EE
Total value 30.1 31.3 32.9 33.5 36.8 37.5 25.3 19.2 17.1 20.6 18.4 17.7  
Daily average 1.4 1.5 1.5 1.8 1.7 1.8 1.2 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 1.3
ES
Total value 7,348.3 7,390.8 9,023.3 5,954.0 7,005.5 7,679.6 7,702.7 7,278.4 6,884.7 8,311.8 6,666.8 7,087.3  
Daily average 334.0 351.9 410.2 313.4 318.4 365.7 350.1 316.5 344.2 361.4 303.0 373.0 345.1
EU
Total value 829.8 705.8 876.5 741.3 810.6 786.7 775.3 689.7 634.1 745.8 626.6 670.8  
Daily average 37.7 33.6 39.8 39.0 36.8 37.5 35.2 30.0 31.7 32.4 28.5 35.3 34.7
FI
Total value 2,040.0 1,873.4 2,236.8 1,906.2 2,174.7 2,084.7 1,961.2 1,815.4 1,645.9 1,584.8 1,356.0 1,193.2  
Daily average 92.7 89.2 101.7 100.3 98.9 99.3 89.1 78.9 82.3 68.9 61.6 62.8 85.4
FR
Total value 8,917.7 8,694.0 9,913.7 9,467.6 10,843.3 10,169.6 9,927.2 8,912.4 8,312.0 9,348.5 8,144.0 7,601.7  
Daily average 405.3 414.0 450.6 498.3 492.9 484.3 451.2 387.5 415.6 406.5 370.2 400.1 430.7
GR
Total value 404.3 469.6 543.1 443.1 304.0 697.3 686.8 383.8 343.5 326.8 157.4 261.6  
Daily average 18.4 22.4 24.7 23.3 13.8 33.2 31.2 16.7 17.2 14.2 7.2 13.8 19.6
IE
Total value 421.1 393.1 503.1 393.3 399.4 389.6 382.6 350.1 298.1 300.5 286.3 281.0  
Daily average 19.1 18.7 22.9 20.7 18.2 18.6 17.4 15.2 14.9 13.1 13.0 14.8 17.2
IT
Total value 2,772.8 2,741.2 3,429.1 2,344.7 2,521.1 2,542.1 2,584.0 2,453.6 2,532.5 3,115.4 2,783.4 2,843.3  
Daily average 126.0 130.5 155.9 123.4 114.6 121.1 117.5 106.7 126.6 135.5 126.5 149.6 127.6
LT
Total value 16.0 15.6 15.6 16.2 18.7 16.6 8.4 5.7 5.6 7.2 6.0 5.7  
Daily average 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 0.8 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5
LU
Total value 1,557.3 1,446.1 1,606.6 1,302.3 1,553.3 1,610.7 1,688.5 1,528.6 1,385.0 1,573.3 1,440.9 1,322.3  
Daily average 70.8 68.9 73.0 68.5 70.6 76.7 76.8 66.5 69.2 68.4 65.5 69.6 70.4
LV
Total value 17.5 19.3 17.8 16.7 18.6 20.0 14.0 12.4 12.3 13.2 12.1 12.0  
Daily average 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 1.0 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7
MT
Total value 22.7 20.1 21.9 22.0 22.9 17.8 15.6 17.3 15.8 33.2 28.6 23.3  
Daily average 1.0 1.0 1.0 1.2 1.0 0.8 0.7 0.8 0.8 1.4 1.3 1.2 1.0
NL
Total value 10,727.5 9,909.5 10,680.6 9,893.6 10,775.0 10,921.5 9,283.0 7,219.2 6,310.3 7,173.0 6,738.0 5,877.1  
Daily average 487.6 471.9 485.5 520.7 489.8 520.1 422.0 313.9 315.5 311.9 306.3 309.3 412.1
PL
Total value 28.8 27.1 27.4 22.1 24.6 29.6 27.0 22.6 21.0 24.6 25.6 20.8  
Daily average 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.4 1.2 1.0 1.0 1.1 1.2 1.1 1.2
PT
Total value 397.0 406.4 409.9 306.0 328.0 389.3 306.9 221.2 208.2 244.3 224.3 267.5  
Daily average 18.0 19.4 18.6 16.1 14.9 18.5 14.0 9.6 10.4 10.6 10.2 14.1 14.5
RO
Total value 7.9 6.6 9.4 7.9 10.1 10.5 13.4 10.0 7.4 10.9 11.7 8.8  
Daily average 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4
SI
Total value 55.8 56.3 93.9 60.7 72.3 74.5 64.9 36.5 35.3 35.8 66.6 60.9  
Daily average 2.5 2.7 4.3 3.2 3.3 3.5 2.9 1.6 1.8 1.6 3.0 3.2 2.8
SK
Total value 74.5 64.5 90.3 75.7 99.0 112.5 60.2 50.1 43.3 60.0 59.4 50.8  
Daily average 3.4 3.1 4.1 4.0 4.5 5.4 2.7 2.2 2.2 2.6 2.7 2.7 3.3

Please note, from January 2009 the ESCB has implemented a new collection and reporting methodology for TARGET2 data to improve quality. This should be considered when comparing data from before and after the implementation date.