Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
Съдържанието не е налично на български език.

Domestic payments – 2006

in each RTGS system participating in or connected to TARGET: Value of transactions (EUR billions)
2006 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 AV
ARTIS (AT)
Total value 324.9 341.9 367.0 321.2 399.2 349.3 355.7 382.0 340.0 351.0 321.9 334.0 349.0
Daily average 14.8 17.1 16.0 17.8 18.1 15.9 16.9 16.6 16.2 16.0 14.6 17.6 16.4
ELLIPS (BE)
Total value 290.8 271.3 268.6 255.5 322.3 314.4 270.4 282.1 287.9 306.4 297.1 323.9 290.9
Daily average 13.2 13.6 11.7 14.2 14.7 14.3 12.9 12.3 13.7 13.9 13.5 17.0 13.7
RTGSplus (DE) The figures of RTGSplus (DE) include the figures of (SI)
Total value 8,704.1 7,661.4 9,024.5 7,784.1 9,135.5 9,508.4 8,590.1 8,683.6 8,579.9 8,751.8 8,891.1 8,710.9 8,668.8
Daily average 395.6 383.1 392.4 432.5 415.3 432.2 409.1 377.5 408.6 397.8 404.1 458.5 407.9
The figures above include the traffic from Slovenian participants (SI) connected to RGTSplus
Total value 0.6 0.6 0.7 0.6 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 1.2 0.8
Daily average 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.1 0.0
KRONOS (DK)
Total value 5.6 1.5 4.3 2.0 3.1 5.1 5.2 4.5 4.5 5.0 7.6 8.7 4.8
Daily average 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.2
EP RTGS (EE) The figures of EP RTGS (EE) are included in the figures of BI-REL (IT).
Total volume                       0.002 0.002
Daily average                       0.0 0.0
SLBE (ES)
Total value 6,036.0 4,950.0 6,123.1 4,583.0 6,357.9 5,889.6 5,000.2 5,841.6 5,302.2 6,373.0 6,829.6 5,417.7 5,725.3
Daily average 274.4 247.5 266.2 254.6 289.0 267.7 238.1 254.0 252.5 289.7 310.4 285.1 269.4
BOF-RTGS (FI)
Total value 123.6 199 141.8 137.2 148.2 120.2 140.7 134.5 128.4 154.7 164.3 145.8 144.9
Daily average 5.6 10.0 6.2 7.6 6.7 5.5 6.7 5.8 6.1 7.0 7.5 7.7 6.8
TBF (FR)
Total value 9,505.0 8,069.0 9,127.9 7,675.1 9,565.0 9,438.4 8,992.6 8,919.1 8,695.3 9,759.5 9,544.0 8,700.0 8,999.2
Daily average 432.0 403.5 396.9 426.4 434.8 429.0 428.2 387.8 414.1 443.6 433.8 457.9 423.5
CHAPS Euro (GB)
Total value 800.9 762.5 930.2 794.2 981.8 942.2 937.7 1,027.8 846.3 1,020.7 935.3 826.4 900.5
Daily average 36.4 38.1 40.4 44.1 44.6 42.8 44.7 44.7 40.3 46.4 42.5 43.5 42.4
HERMES (GR)
Total value 370.9 392.5 378.9 305.0 405.3 389.5 386.4 376.4 342.8 360.1 337.7 339.2 365.4
Daily average 16.9 19.6 16.5 16.9 18.4 17.7 18.4 16.4 16.3 16.4 15.4 17.9 17.2
IRIS (IE)
Total value 283.8 238.0 298.1 267.9 297.8 294.9 311.5 310.1 325.0 328.0 307.5 277.0 295.0
Daily average 12.9 11.9 13.0 14.9 13.5 13.4 14.8 13.5 15.5 14.9 14.0 14.6 13.9
BI-REL (IT) The figures of BI-REL (IT) include the figures of SORBNET EURO (PL).
Total value 2,050.0 1,981.4 2,163.9 1,778.3 2,269.2 2,408.7 2,257.5 2,026.0 2,147.1 2,299.7 2,165.8 2,080.3 2,135.7
Daily average 93.2 99.1 94.1 98.8 103.1 109.5 107.5 88.1 102.2 104.5 98.4 109.5 100.5
LIPS-Gross (LU)
Total value 252.7 275.8 252.5 244.4 312.2 285.1 293.2 365.1 268.3 269.7 309.8 258.1 282.2
Daily average 11.5 13.8 11.0 13.6 14.2 13.0 14.0 15.9 12.8 12.3 14.1 13.6 13.3
TOP (NL)
Total value 840.1 722.0 771 711.6 835.5 759.1 779.6 773.3 716.5 812.6 797.4 788.6 775.6
Daily average 38.2 36.1 33.5 39.5 38.0 34.5 37.1 33.6 34.1 36.9 36.2 41.5 36.5
SORBNET EURO (PL) The figures of SORBNET EURO (PL) are included in the figures of BI-REL (IT).
Total value 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4
Daily average 0.014 0.015 0.017 0.022 0.018 0.018 0.014 0.017 0.014 0.018 0.018 0.0 0.0
SPGT (PT)
Total value 136.6 112.1 132 101.4 132.8 142.0 128.4 130.4 143.9 125.2 123.8 144.2 129.4
Daily average 6.2 5.6 5.7 5.6 6.0 6.5 6.1 5.7 6.9 5.7 5.6 7.6 6.1
Euro RIX (SE)
Total value 4.4 2.4 5.0 12.0 3.5 0.0 4.0 2.0 7.3 0.7 0.8 0.8 3.6
Daily average 0.2 0.1 0.2 0.7 0.2 0.0 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2

SORBNET EURO commenced live operations on 7 March 2005.
EP RTGS commenced live operations on 20 November 2006.