Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
Съдържанието не е налично на български език.

Abbreviations glossary

T2

Tier 2

T2S

See TARGET2-Securities (T2S)

TFEU

See Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)

TIPS

TARGET instant payment settlement

TLAC

total loss-absorbing capacity

TLTRO

targeted longer-term refinancing operation

TREA

total risk exposure amount

TRIM

targeted review of internal models

TRN

See transaction reference number (TRN)

TSCG

See Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union (TSCG)

TSCR

total SREP capital requirement (P1R+P2R)