European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Пресконференция

14:45 централноевропейско време - Франкфурт на Майн, Германия

Решения, свързани с паричната политика

Ето какво реши на последното си заседание Управителният съвет за лихвените проценти и инструментите на ЕЦБ.

Прессъобщение
Изявление за паричната политика с въпроси и отговори

Вижте обяснението за основанията за последните решения, свързани с паричната политика.

Изявление за паричната политика
Съобщение за паричната политика

Съобщението за заседанието на Управителния съвет включва преглед на тенденциите и на вариантите на политиката, както и резюме на разискванията и взетите решения.

Съобщение
Най-важното от нашето изявление за паричната политика

Във визуалната версия на изявлението се обясняват решенията по паричната политика накратко и на достъпен език.

Визуално представяне на изявлението
ЕЦБ коригира олихвяването на минималните резерви

Управителният съвет на ЕЦБ взе решение да олихвява минималните резерви с лихвения процент по депозитното улеснение, считано от 21 декември 2022 г. Тази промяна съгласува по-добре лихвите по минималните резерви с лихвените проценти на паричния пазар.

Прессъобщение относно минималните резерви
ЕЦБ рекалибрира целевите операции по кредитиране

ЕЦБ рекалибрира третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III) с цел да подпомогне възстановяването на ценовата стабилност в средносрочен план. От 23 ноември 2022 г. лихвеният процент по оставащите операции от TLTRO III ще бъде индексиран спрямо основните лихвени проценти на ЕЦБ.

Прессъобщение относно рекалибрирането на TLTRO III

Изслушайте изявлението

В този епизод на подкаста на ЕЦБ председателят на ЕЦБ Кристин Лагард представя последното изявление за паричната политика.

Подкаст

Регистрирайте се за пресконференцията

Ако сте журналист и желаете да присъствате на следващата пресконференция, изпратете ни имейл най-късно десет работни дни преди събитието.

Мултимедийно съдържание и материали за изтегляне

Сателитни параметри

Ето параметрите на телекомуникационната връзка за нашата пресконференция.

Параметри на връзката
Видеоматериали за телевизионни станции

Изтеглете запис на последните пресконференции във формат HD.

Видеозаписи
Снимки

Вижте последните снимки от пресконференцията, във високо качество.

Вижте албума във Flickr
ВИЖТЕ СЪЩО

Свързано съдържание

КАЛЕНДАР НА ЗАСЕДАНИЯТА

Вижте датите на предстоящите заседания на Управителния съвет и на пресконференциите.

Календар на заседанията на Управителния съвет

Всички страници в този раздел