Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vårt penningpolitiska utlåtande i korthet – april 2022

Vilka är de viktigaste punkterna?

Kriget i Ukraina får allvarliga konsekvenser för ekonomin

Under den närmaste tiden kommer ekonomin att växa långsammare. Mycket höga priser på energi och råvaror bromsar produktionen och minskar människors köpkraft.

För den närmaste framtida råder stor osäkerhet

Detta leder till minskad framtidstro hos konsumenter och företag.

Kriget medför nya flaskhalsar på utbudssidan

Allt detta ökar de problem med leverenskedjor som orsakats av pandemiåtgärder i Asien. Detta stör produktionen i vissa sektorer.

Men återöppningen efter pandemikrisen ger stöd åt ekonomin

Många arbetsgivare söker personal och alltfler människor har arbete och pengar att spendera. Människors sparande under pandemin och statligt stöd främjar också ekonomin.

Inflationen har ökat betydligt och kommer att förbli hög under de kommande månaderna

Detta beror främst på energipriserna. Men även priserna på en mängd andra varor och tjänster stiger.

Vad beslutade vi?

Vår politik måste vara flexibel och möjligheter öppna.

Eventuella förändringar kommer att bero på hur ekonomin utvecklas och hur vi bedömer utsikterna. Vi räknar med att avsluta nettotillgångsköpen i APP-programmet under det tredje kvartalet i år.

SE ÄVEN

För mer ingående info

PENNINGPOLITISKA BESLUT

Här hittar du ECB-rådets senaste beslut om räntor och instrument.

Pressmeddelande

PENNINGPOLITISKT UTLÅTANDE

Läs mer om skälen bakom besluten.

Penningpolitiskt utlåtande
VILL DU VETA MER? SE VÅR FÖRKLARING
LÄS MER
Vad är penningpolitik?