Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Onze verklaring over het monetair beleid in een oogopslag - april 2022

Wat zijn de belangrijkste punten?

De oorlog in Oekraïne treft de economie hard

De economie zal in de nabije toekomst trager groeien. Zeer hoge prijzen voor energie en grondstoffen belemmeren de productie en tasten de koopkracht aan.

De onzekerheid over de nabije toekomst is groot

Dit drukt het vertrouwen van consumenten en bedrijven.

De oorlog leidt tot nieuwe aanvoerknelpunten

Die komen bovenop de problemen bij de aanvoerketens als gevolg van recente maatregelen in verband met de pandemie in Azië. Dit verstoort de productie in sommige sectoren.

Maar de heropening na de crisisfase van de pandemie ondersteunt de economie

Veel werkgevers zijn op zoek naar arbeidskrachten en meer mensen hebben een baan en een inkomen om te besteden. Ook het geld dat mensen tijdens de pandemie hebben gespaard en steun van de overheid helpen de economie.

De inflatie is aanzienlijk gestegen en blijft de komende maanden hoog

De energieprijzen zijn veruit de belangrijkste reden daarvoor. Maar ook de prijzen van voedingsmiddelen en allerlei goederen en diensten stijgen.

Wat hebben we beslist?

Ons beleid moet flexibel blijven en we moeten meerdere opties openhouden

Eventuele veranderingen zullen afhangen van hoe de economie zich ontwikkelt en hoe we de vooruitzichten beoordelen. We verwachten de nettoaankopen van activa uit hoofde van ons programma voor de aankoop van activa in het derde kwartaal van dit jaar te beëindigen.

ZIE OOK

Meer informatie

MONETAIRBELEIDSBESLISSINGEN

Dit is wat de Raad van Bestuur tijdens de recentste vergadering over de rentetarieven en andere instrumenten van de ECB heeft besloten.

Persbericht

VERKLARING OVER HET MONETAIR BELEID

Lees onze toelichting op de recentste monetairbeleidsbeslissingen.

Verklaring over het monetair beleid
GEEN EXPERT? BEKIJK ONZE EXPLAINER
MEER INFO
Wat is monetair beleid?