Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

16. travnja 2021.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 499 295 −22
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 350 669 −41
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 86 532 −48
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 264 137 6
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 26 771 −16
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 11 069 150
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 11 069 150
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 107 112 −53
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 137 −53
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 106 975 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 31 917 −5 058
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 167 871 14 508
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 3 973 107 16 290
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 194 764 −1 782
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 646 0
9 Ostala imovina 304 849 −1 537
Ukupno imovina 7 522 199 7 931
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 449 826 349
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 183 485 −30 255
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 478 426 8 220
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 703 429 −40 106
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 631 1 631
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 16 984 −2 190
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 714 952 36 964
  5.1 Opća država 632 752 35 365
  5.2 Ostale obveze 82 200 1 600
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 202 283 3 832
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 9 834 34
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 221 −58
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 3 221 −58
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 176 0
10 Ostale obveze 289 939 −745
11 Računi revalorizacije 485 447 0
12 Kapital i pričuve 110 051 0
Ukupno obveze 7 522 199 7 931
Annexes
20 April 2021