Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

16. dubna 2021
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 499 295 −22
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 350 669 −41
  2.1 Pohledávky za MMF 86 532 −48
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 264 137 6
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 771 −16
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 11 069 150
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 11 069 150
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 107 112 −53
  5.1 Hlavní refinanční operace 137 −53
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 106 975 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 31 917 −5 058
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 167 871 14 508
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 3 973 107 16 290
  7.2 Ostatní cenné papíry 194 764 −1 782
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 646 0
9 Ostatní aktiva 304 849 −1 537
Aktiva celkem 7 522 199 7 931
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 449 826 349
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 183 485 −30 255
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 478 426 8 220
  2.2 Vkladová facilita 703 429 −40 106
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 631 1 631
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 16 984 −2 190
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 714 952 36 964
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 632 752 35 365
  5.2 Ostatní závazky 82 200 1 600
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 202 283 3 832
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 9 834 34
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 3 221 −58
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 3 221 −58
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 176 0
10 Ostatní závazky 289 939 −745
11 Účty přecenění 485 447 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 110 051 0
Pasiva celkem 7 522 199 7 931
Annexes
20 April 2021