Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2021 04 16
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 499 295 −22
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 350 669 −41
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 86 532 −48
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 264 137 6
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 771 −16
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 11 069 150
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 11 069 150
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 107 112 −53
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 137 −53
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 106 975 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 31 917 −5 058
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 167 871 14 508
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 3 973 107 16 290
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 194 764 −1 782
8 Valdžios skola eurais 22 646 0
9 Kitas turtas 304 849 −1 537
Visas turtas 7 522 199 7 931
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 449 826 349
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 183 485 −30 255
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 478 426 8 220
  2.2 Indėlių galimybė 703 429 −40 106
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 631 1 631
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 16 984 −2 190
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 714 952 36 964
  5.1 Valdžiai 632 752 35 365
  5.2 Kiti įsipareigojimai 82 200 1 600
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 202 283 3 832
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 834 34
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 221 −58
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 3 221 −58
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 176 0
10 Kiti įsipareigojimai 289 939 −745
11 Perkainojimo sąskaitos 485 447 0
12 Kapitalas ir rezervai 110 051 0
Visi įsipareigojimai 7 522 199 7 931
Annexes
20 April 2021