SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

16. april 2021
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 499.295 −22
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 350.669 −41
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 86.532 −48
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 264.137 6
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 26.771 −16
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 11.069 150
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 11.069 150
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.107.112 −53
  5.1 Primære markedsoperationer 137 −53
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.106.975 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 31.917 −5.058
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.167.871 14.508
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 3.973.107 16.290
  7.2 Andre værdipapirer 194.764 −1.782
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.646 0
9 Andre aktiver 304.849 −1.537
Aktiver i alt 7.522.199 7.931
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.449.826 349
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.183.485 −30.255
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.478.426 8.220
  2.2 Indlånsfacilitet 703.429 −40.106
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1.631 1.631
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 16.984 −2.190
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 714.952 36.964
  5.1 Offentlig forvaltning og service 632.752 35.365
  5.2 Andre forpligtelser 82.200 1.600
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 202.283 3.832
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 9.834 34
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 3.221 −58
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 3.221 −58
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.176 0
10 Andre forpligtelser 289.939 −745
11 Revalueringskonti 485.447 0
12 Kapital og reserver 110.051 0
Passiver i alt 7.522.199 7.931
Annexes
20 April 2021