Għażliet għat-Tiftix
Home Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika monetarja L-euro Pagamenti u swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

16 ta' April 2021
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 499,295 −22
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 350,669 −41
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 86,532 −48
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 264,137 6
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 26,771 −16
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 11,069 150
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 11,069 150
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 2,107,112 −53
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 137 −53
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 2,106,975 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 0 0
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 31,917 −5,058
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 4,167,871 14,508
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 3,973,107 16,290
  7.2 Titoli oħra 194,764 −1,782
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 22,646 0
9 Assi oħra 304,849 −1,537
Attiv totali 7,522,199 7,931
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,449,826 349
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 4,183,485 −30,255
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 3,478,426 8,220
  2.2 Faċilità tad-depożitu 703,429 −40,106
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 1,631 1,631
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 16,984 −2,190
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 714,952 36,964
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 632,752 35,365
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 82,200 1,600
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 202,283 3,832
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 9,834 34
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 3,221 −58
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 3,221 −58
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 56,176 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 289,939 −745
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 485,447 0
12 Kapital u riżervi 110,051 0
Passiv totali 7,522,199 7,931
Annexes
20 April 2021