Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

16 aprilie 2021
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 499 295 −22
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 350 669 −41
  2.1 Creanțe asupra FMI 86 532 −48
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 264 137 6
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 26 771 −16
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 11 069 150
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 11 069 150
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 107 112 −53
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 137 −53
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 106 975 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 31 917 −5 058
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 167 871 14 508
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 3 973 107 16 290
  7.2 Alte titluri de valoare 194 764 −1 782
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 646 0
9 Alte active 304 849 −1 537
Total active 7 522 199 7 931
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 449 826 349
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 183 485 −30 255
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 478 426 8 220
  2.2 Facilitatea de depozit 703 429 −40 106
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 631 1 631
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 16 984 −2 190
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 714 952 36 964
  5.1 Administrație publică 632 752 35 365
  5.2 Alte pasive 82 200 1 600
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 202 283 3 832
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 9 834 34
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 3 221 −58
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 3 221 −58
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 176 0
10 Alte pasive 289 939 −745
11 Conturi de reevaluare 485 447 0
12 Capital și rezerve 110 051 0
Total pasive 7 522 199 7 931
Annexes
20 April 2021