Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

16.4.2021
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 499 295 −22
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 350 669 −41
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 86 532 −48
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 264 137 6
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 771 −16
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 11 069 150
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 11 069 150
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 107 112 −53
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 137 −53
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 106 975 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 31 917 −5 058
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 167 871 14 508
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 3 973 107 16 290
  7.2 Muut arvopaperit 194 764 −1 782
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 646 0
9 Muut saamiset 304 849 −1 537
Vastaavaa yhteensä 7 522 199 7 931
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 449 826 349
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 183 485 −30 255
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 478 426 8 220
  2.2 Talletusmahdollisuus 703 429 −40 106
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 631 1 631
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 16 984 −2 190
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 714 952 36 964
  5.1 Julkisyhteisöt 632 752 35 365
  5.2 Muut 82 200 1 600
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 202 283 3 832
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 9 834 34
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 3 221 −58
  8.1 Talletukset ja muut velat 3 221 −58
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 56 176 0
10 Muut velat 289 939 −745
11 Arvonmuutostilit 485 447 0
12 Pääoma ja rahastot 110 051 0
Vastattavaa yhteensä 7 522 199 7 931
Annexes
20 April 2021