Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

16. aprill 2021
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 499 295 −22
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 350 669 −41
  2.1 Nõuded IMFi vastu 86 532 −48
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 264 137 6
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 26 771 −16
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 11 069 150
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 11 069 150
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 107 112 −53
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 137 −53
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 106 975 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 31 917 −5 058
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 167 871 14 508
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 3 973 107 16 290
  7.2 Muud väärtpaberid 194 764 −1 782
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 646 0
9 Muud varad 304 849 −1 537
Varad kokku 7 522 199 7 931
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 449 826 349
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 183 485 −30 255
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 478 426 8 220
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 703 429 −40 106
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 631 1 631
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 16 984 −2 190
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 714 952 36 964
  5.1 Valitsussektor 632 752 35 365
  5.2 Muud kohustused 82 200 1 600
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 202 283 3 832
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 9 834 34
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 3 221 −58
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 3 221 −58
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 176 0
10 Muud kohustused 289 939 −745
11 Ümberhindluskontod 485 447 0
12 Kapital ja reservid 110 051 0
Kohustused kokku 7 522 199 7 931
Annexes
20 April 2021