Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

27. ožujka 2020.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 470 598 −111
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 349 933 600
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 80 008 21
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 269 925 579
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 139 326 14 951
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 13 935 56
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 13 935 56
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 826 075 99 955
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 055 −415
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 825 017 100 371
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 3 −1
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 32 290 −5 337
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 925 697 26 065
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 721 018 23 625
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 204 679 2 439
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 330 0
9 Ostala imovina 281 503 −757
Ukupno imovina 5 062 687 135 421
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 313 101 8 327
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 2 021 477 108 123
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 809 023 96 095
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 212 454 12 029
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 −1
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 8 034 −248
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 480 798 18 007
  5.1 Opća država 349 502 20 098
  5.2 Ostale obveze 131 296 −2 090
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 316 063 7 233
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 215 41
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 762 −204
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 762 −204
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 371 0
10 Ostale obveze 277 443 −6 769
11 Računi revalorizacije 466 635 0
12 Kapital i pričuve 108 790 911
Ukupno obveze 5 062 687 135 421
31 March 2020
Commentary