Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

27.3.2020
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 470 598 −111
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 349 933 600
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 80 008 21
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 269 925 579
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 139 326 14 951
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 13 935 56
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 13 935 56
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 826 075 99 955
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 055 −415
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 825 017 100 371
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 3 −1
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 32 290 −5 337
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 925 697 26 065
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 721 018 23 625
  7.2 Muut arvopaperit 204 679 2 439
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 330 0
9 Muut saamiset 281 503 −757
Vastaavaa yhteensä 5 062 687 135 421
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 313 101 8 327
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 021 477 108 123
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 809 023 96 095
  2.2 Talletusmahdollisuus 212 454 12 029
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 8 034 −248
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 480 798 18 007
  5.1 Julkisyhteisöt 349 502 20 098
  5.2 Muut 131 296 −2 090
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 316 063 7 233
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 7 215 41
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 762 −204
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 762 −204
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 57 371 0
10 Muut velat 277 443 −6 769
11 Arvonmuutostilit 466 635 0
12 Pääoma ja rahastot 108 790 911
Vastattavaa yhteensä 5 062 687 135 421
31 March 2020
Commentary