Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

27 martie 2020
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 470 598 −111
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 349 933 600
  2.1 Creanțe asupra FMI 80 008 21
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 269 925 579
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 139 326 14 951
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 13 935 56
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 13 935 56
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 826 075 99 955
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 055 −415
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 825 017 100 371
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 3 −1
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 32 290 −5 337
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 925 697 26 065
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 721 018 23 625
  7.2 Alte titluri de valoare 204 679 2 439
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 330 0
9 Alte active 281 503 −757
Total active 5 062 687 135 421
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 313 101 8 327
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 2 021 477 108 123
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 809 023 96 095
  2.2 Facilitatea de depozit 212 454 12 029
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 −1
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 8 034 −248
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 480 798 18 007
  5.1 Administrație publică 349 502 20 098
  5.2 Alte pasive 131 296 −2 090
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 316 063 7 233
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 7 215 41
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 762 −204
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 762 −204
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 57 371 0
10 Alte pasive 277 443 −6 769
11 Conturi de reevaluare 466 635 0
12 Capital și rezerve 108 790 911
Total pasive 5 062 687 135 421
31 March 2020
Commentary