Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

27. märts 2020
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 470 598 −111
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 349 933 600
  2.1 Nõuded IMFi vastu 80 008 21
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 269 925 579
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 139 326 14 951
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 13 935 56
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 13 935 56
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 826 075 99 955
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 055 −415
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 825 017 100 371
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 3 −1
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 32 290 −5 337
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 925 697 26 065
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 721 018 23 625
  7.2 Muud väärtpaberid 204 679 2 439
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 330 0
9 Muud varad 281 503 −757
Varad kokku 5 062 687 135 421
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 313 101 8 327
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 021 477 108 123
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 809 023 96 095
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 212 454 12 029
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 8 034 −248
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 480 798 18 007
  5.1 Valitsussektor 349 502 20 098
  5.2 Muud kohustused 131 296 −2 090
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 316 063 7 233
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 7 215 41
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 762 −204
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 762 −204
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 371 0
10 Muud kohustused 277 443 −6 769
11 Ümberhindluskontod 466 635 0
12 Kapital ja reservid 108 790 911
Kohustused kokku 5 062 687 135 421
Annexes
31 March 2020