Menu

Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

27 ta' Marzu 2020
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 470,598 −111
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 349,933 600
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 80,008 21
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 269,925 579
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 139,326 14,951
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 13,935 56
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 13,935 56
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 826,075 99,955
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 1,055 −415
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 825,017 100,371
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 3 −1
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 32,290 −5,337
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,925,697 26,065
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,721,018 23,625
  7.2 Titoli oħra 204,679 2,439
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,330 0
9 Assi oħra 281,503 −757
Attiv totali 5,062,687 135,421
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,313,101 8,327
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 2,021,477 108,123
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,809,023 96,095
  2.2 Faċilità tad-depożitu 212,454 12,029
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 −1
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 8,034 −248
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 480,798 18,007
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 349,502 20,098
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 131,296 −2,090
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 316,063 7,233
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 7,215 41
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 5,762 −204
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 5,762 −204
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 57,371 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 277,443 −6,769
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 466,635 0
12 Kapital u riżervi 108,790 911
Passiv totali 5,062,687 135,421
31 March 2020
Commentary