Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása

2020. március 27.
Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 470 598 −111
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 349 933 600
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 008 21
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 269 925 579
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 139 326 14 951
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 13 935 56
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 13 935 56
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 826 075 99 955
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 1 055 −415
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 825 017 100 371
  5.3 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 3 −1
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 32 290 −5 337
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 925 697 26 065
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapírok 2 721 018 23 625
  7.2 Egyéb értékpapír 204 679 2 439
8 Euróban denominált államadósság 23 330 0
9 Egyéb eszközök 281 503 −757
Eszközök összesen 5 062 687 135 421
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 313 101 8 327
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 2 021 477 108 123
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 809 023 96 095
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 212 454 12 029
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 8 034 −248
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 480 798 18 007
  5.1 Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek 349 502 20 098
  5.2 Egyéb kötelezettségek 131 296 −2 090
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 316 063 7 233
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 7 215 41
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 5 762 −204
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 5 762 −204
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 57 371 0
10 Egyéb források 277 443 −6 769
11 Átértékelési számlák 466 635 0
12 Saját tőke 108 790 911
Források összesen 5 062 687 135 421
31 March 2020
Commentary