European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani početni financijski izvještaj Eurosustava na dan 1. siječnja 2014. i Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 3. siječnja 2014.

8. siječnja 2014.

Konsolidirani početni financijski izvještaj Eurosustava na dan 1. siječnja 2014.

Pošto je Latvija prihvatila euro, središnja banka Latvijas Banka priključila se Eurosustavu 1. siječnja 2014. ESB stoga objavljuje konsolidirani početni financijski izvještaj Eurosustava na dan 1. siječnja 2014., koji uključuje bilančne podatke za središnju banku Latvijas Banka. Stavke koje su ranije bile nominirane u latvijskim latsima premještene su iz stavaka „nominiranih u stranoj valuti“ u stavke „nominirane u eurima“. Transakcije i salda na računima koje drže rezidenti Latvije premješteni su iz bilančnih stavaka „izvan europodručja“ u bilančne stavke „europodručja“. Nadalje, stavka kapital i pričuva (stavka 12 obveza) povećala se u odnosu na istu stavku u konsolidiranom financijskom izvještaju na dan 31. prosinca 2013. zbog ulaska središnje banke Latvijas Banka u Eurosustav.

Imovina (u milijunima eura) Stanje
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 303 156
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 241 640
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 672
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 159 968
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 22 945
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 519
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 519
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 752 288
5.1 Glavne operacije refinanciranja 168 662
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 583 325
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 301
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 75 145
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 590 901
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 235 929
7.2 Ostali vrijednosni papiri 354 972
8 Dug opće države nominiran u eurima 28 287
9 Ostala imovina 245 160
Ukupno imovina 2 280 042
Obveze (u milijunima eura) Stanje
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 957 218
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 477 170
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 286 593
2.2 Novčani depoziti 85 658
2.3 Oročeni depoziti 104 842
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 77
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 3 128
4 Izdani dužnički certifikati 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 91 335
5.1 Opća država 66 074
5.2 Ostale obveze 25 261
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 114 238
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 740
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 998
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 2 998
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 717
10 Ostale obveze 222 924
11 Računi revalorizacije 262 876
12 Kapital i pričuve 90 699
Ukupno obveze 2 280 042
 

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 3. siječnja 2014. (u odnosu na konsolidirani početni financijski izvještaj Eurosustava na dan 1. siječnja 2014.)

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U razdoblju od 1. do 3. siječnja 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1 imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2 i 3 imovine umanjene za stavke 7, 8 i 9 obveza) ostalo je gotovo nepromijenjeno na 204,1 milijardu EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija te operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidi dolje).

Operacije likvidnosti u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
3. siječnja 2014. 85-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 113 milijuna USD -
3. siječnja 2014. 83-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima - 100 milijuna USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju dogovora o privremenoj međusobnoj valutnoj zamjeni (zamjenska linija) između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Vlasništvo Eurosustava nad utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) povećalo se za 0,3 milijarde EUR na 355,3 milijarde EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1 obveza) smanjila se za 4,3 milijarde EUR na 952,9 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1 obveza) smanjile su se za 10,6 milijarda EUR na 55,5 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5 imovine umanjena za stavke 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 4 obveza) smanjili su se za 2,5 milijarda EUR na 559,2 milijarde EUR.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5 imovine) iznosila je 0,3 milijarde EUR (u odnosu na 0,3 milijarde EUR 1. siječnja 2014.), dok je uporaba mogućnosti depozita (stavka 2.2 obveza) iznosila 88,2 milijarde EUR (u odnosu na 85,7 milijarda EUR 1. siječnja 2014.).

Vlasništvo Eurosustava nad vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1 imovine) ostalo je gotovo nepromijenjeno na 235,9 milijarda EUR. Stoga je u tjednu koji je završio 3. siječnja 2014. vrijednost akumuliranog otkupa u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 178,8 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa otkupa pokrivenih obveznica iznosile ukupno 41,6 milijarda EUR odnosno 15,4 milijarde EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1 obveza) povećalo za 12,4 milijarde EUR na 298,9 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 303 156 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 241 563 −77
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 672 0
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 159 891 −77
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 23 237 292
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 194 −325
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 194 −325
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 752 259 -29
5.1 Glavne operacije refinanciranja 168 662 0
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 583 325 0
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 270 −31
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 2 2
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 73 545 −1 600
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 591 184 283
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 235 929 0
7.2 Ostali vrijednosni papiri 355 255 283
8 Dug opće države nominiran u eurima 28 287 0
9 Ostala imovina 245 133 −27
Ukupno imovina 2 278 560 −1 482
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 952 900 −4 318
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 492 037 14 868
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 298 943 12 351
2.2 Novčani depoziti 88 213 2 554
2.3 Oročeni depoziti 104 842 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 39 −37
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 3 239 111
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 81 007 −10 328
5.1 Opća država 55 494 −10 580
5.2 Ostale obveze 25 513 252
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 114 211 −27
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 791 51
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 3 170 172
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 3 170 172
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 717 0
10 Ostale obveze 220 911 −2 013
11 Računi revalorizacije 262 876 0
12 Kapital i pričuve 90 701 3
Ukupno obveze 2 278 560 −1 482
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije