European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 ianuarie 2014 şi Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 3 ianuarie 2014

8 ianuarie 2014

Situaţia financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 ianuarie 2014

Ca urmare a adoptării euro de către Letonia, Latvijas Banka a devenit membră a Eurosistemului la data de 1 ianuarie 2014. În consecinţă, BCE publică situaţia financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 ianuarie 2014, care include datele din bilanţul Latvijas Banka. Poziţiile exprimate anterior în lats-ul leton au fost transferate de la poziţiile „în valută” la cele „în euro”. Operaţiunile şi soldurile conturilor deţinute la rezidenţi din Letonia au fost transferate de la poziţiile bilanţiere aferente „nerezidenţilor zonei euro” la cele aferente „rezidenţilor zonei euro”. Totodată, poziţia capital şi rezerve (poziţia 12 din pasive) a consemnat o majorare faţă de situaţia financiară consolidată la 31 decembrie 2013 datorită aderării Latvijas Banka la Eurosistem.

Active (milioane EUR) Sold
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 303 156
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 241 640
2.1 Creanţe asupra FMI 81 672
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 159 968
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 22 945
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 519
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 519
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 752 288
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 168 662
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 583 325
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 301
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 75 145
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 590 901
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 235 929
7.2 Alte titluri 354 972
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 28 287
9 Alte active 245 160
Total active 2 280 042
Pasive (milioane EUR) Sold
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 957 218
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 477 170
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 286 593
2.2 Facilitatea de depozit 85 658
2.3 Depozite pe termen fix 104 842
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 77
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 128
4 Certificate de debit emise 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 91 335
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 66 074
5.2 Alte angajamente 25 261
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 114 238
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 740
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 2 998
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 2 998
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 717
10 Alte pasive 222 924
11 Conturi de reevaluare 262 876
12 Capital şi rezerve 90 699
Total pasive 2 280 042
 

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 3 ianuarie 2014 (comparativ cu situaţia financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 ianuarie 2014)

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În perioada 1-3 ianuarie 2014, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s‑a menţinut nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 204,1 miliarde EUR pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
3 ianuarie 2014 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 85 de zile 113 milioane USD -
3 ianuarie 2014 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 83 de zile - 100 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 0,3 miliarde EUR, până la 355,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 4,3 miliarde EUR, până la 952,9 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au restrâns cu 10,6 miliarde EUR, până la 55,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 2,5 miliarde EUR, până la 559,2 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (faţă de 0,3 miliarde EUR la 1 ianuarie 2014), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 88,2 miliarde EUR (faţă de 85,7 miliarde EUR la 1 ianuarie 2014).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au rămas practic nemodificate la valoarea de 235,9 miliarde EUR. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 3 ianuarie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 178,8 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 41,6 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 15,4 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 12,4 miliarde EUR, până la 298,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 303 156 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 241 563 −77
2.1 Creanţe asupra FMI 81 672 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 159 891 −77
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 237 292
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 194 −325
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 194 −325
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 752 259 -29
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 168 662 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 583 325 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 270 −31
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 2 2
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 73 545 −1 600
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 591 184 283
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 235 929 0
7.2 Alte titluri 355 255 283
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 28 287 0
9 Alte active 245 133 −27
Total active 2 278 560 −1 482
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 952 900 −4 318
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 492 037 14 868
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 298 943 12 351
2.2 Facilitatea de depozit 88 213 2 554
2.3 Depozite pe termen fix 104 842 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 39 −37
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 239 111
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 81 007 −10 328
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 55 494 −10 580
5.2 Alte angajamente 25 513 252
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 114 211 −27
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 791 51
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 3 170 172
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 3 170 172
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 717 0
10 Alte pasive 220 911 −2 013
11 Conturi de reevaluare 262 876 0
12 Capital şi rezerve 90 701 3
Total pasive 2 278 560 −1 482
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media