European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont nyitó pénzügyi kimutatása (2014. január 1.) és az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása (2014. január 3.)

2014. január 8.

Az eurorendszer összevont nyitó pénzügyi kimutatása, 2014. január 1.

Az euro lettországi bevezetését követően a Latvijas Banka 2014. január 1-jével csatlakozott az eurorendszerhez. Az Európai Központi Bank ezért 2014. január 1-jére vonatkozóan az eurorendszerről összevont nyitó pénzügyi kimutatást tesz közzé, amely immár a Latvijas Banka mérlegadatait is tartalmazza. Az eddig lett latban denominált tételek a „devizában denominált” tételsorokból az „euróban denominált” sorokba kerültek át. A lett rezidensekkel szemben fennálló tranzakciók és számlaállományok az „euroövezeten kívüli” mérlegtételekből az „euroövezetbeli” tételekbe lettek átvezetve. Ezenkívül a Latvijas Banka eurorendszerhez való csatlakozása miatt a 2013. december 31-i összevont pénzügyi kimutatásban szereplőhöz képest növekedett a saját tőke (forrásoldal, 12. tétel) állománya.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 303 156
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 241 640
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 672
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 159 968
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 22 945
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 519
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 519
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 752 288
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 168 662
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 583 325
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 301
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 75 145
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 590 901
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 235 929
7.2 Egyéb értékpapírok 354 972
8 Euróban denominált államadósság 28 287
9 Egyéb eszközök 245 160
Eszközök összesen 2 280 042
Források (millió EUR) Egyenleg
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 957 218
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 477 170
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 286 593
2.2 Betéti rendelkezésre állás 85 658
2.3 Lekötött betétek 104 842
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 77
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 128
4 Kibocsátott adósságpapírok 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 91 335
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 66 074
5.2 Egyéb kötelezettségek 25 261
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 114 238
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 740
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 998
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 2 998
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 717
10 Egyéb kötelezettségek 222 924
11 Átértékelési számlák 262 876
12 Saját tőke 90 699
Források összesen 2 280 042
 

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2013. január 3. (összehasonlítva az eurorendszer 2014. január 1-jei összevont nyitó pénzügyi kimutatásával)

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. január 1-től január 3-ig tartó időszakban záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint likviditásbővítő USA-dollár ügyletek következtében 204,1 milliárd euro volt, tehát gyakorlatilag nem változott (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2014. január 3. 85-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 113 millió USD -
2014. január 3. 83-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet - 100 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,3 milliárd euróval 355,3 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,3 milliárd euróval, 952,9 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 10,6 milliárd euróval csökkent, 55,5 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 2,5 milliárd euróval 559,2 milliárd euróra csökkent.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) 0,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben a 2014. január 1-jei 0,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) felhasználása 88,2 milliárd euro volt (szemben a 2014. január 1-jei 85,7 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célból tartott értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 235,9 milliárd euróval gyakorlatilag nem változott. Így a 2014. január 3-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 178,8 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 41,6 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 15,4 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 12,4 milliárd euróval 298,9 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 303 156 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 241 563 −77
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 672 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 159 891 −77
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 237 292
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 194 −325
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 194 −325
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 752 259 -29
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 168 662 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 583 325 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 270 −31
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2 2
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 73 545 −1 600
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 591 184 283
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 235 929 0
7.2 Egyéb értékpapírok 355 255 283
8 Euróban denominált államadósság 28 287 0
9 Egyéb eszközök 245 133 −27
Eszközök összesen 2 278 560 −1 482
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 952 900 −4 318
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 492 037 14 868
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 298 943 12 351
2.2 Betéti rendelkezésre állás 88 213 2 554
2.3 Lekötött betétek 104 842 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 39 −37
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 239 111
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 81 007 −10 328
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 55 494 −10 580
5.2 Egyéb kötelezettségek 25 513 252
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 114 211 −27
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 791 51
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 170 172
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 3 170 172
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 717 0
10 Egyéb kötelezettségek 220 911 −2 013
11 Átértékelési számlák 262 876 0
12 Saját tőke 90 701 3
Források összesen 2 278 560 −1 482
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok