European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Rapport finanzjarju konsolidat tal-bidu tal-Eurosistema tal-1 ta’ Jannar 2014 u Rapport finanzjarju konsolidat tal-Eurosistema tat-3 ta’ Jannar 2014

8 ta' Jannar 2014

Rapport finanzjarju konsolidat tal-bidu tal-Eurosistema tal-1 ta’ Jannar 2014

Wara l-adozzjoni tal-euro mil-Latvja, il-Latvijas Banka ingħaqad mal-Eurosistema fl-1 ta’ JAnnar 2014. Għalhekk, il-BĊE qed jippubblika rapport finanzjarju konsolidat tal-bidu tal-Eurosistema tal-1 ta’ Jannar 2014, li jinkludi ċ-ċifri tal-karta tal-bilanċ tal-Latvijas Banka. Partiti li qabel kienu denominati fil-lats Latvjan tneħħew mill-partiti “denominati f’munita barranija” u tqiegħdu fil-partiti “denominati f’euro”. It-transazzjonijiet u l-bilanċi tal-kontijiet tar-residenti tal-Latvja tneħħew mill-partiti “barra ż-żona tal-euro” tal-karta tal-bilanċ u tqiegħdu mal-partiti taż-“żona tal-euro”. Barra dan, il-partita kapital u riżervi (il-partita nru. 12 tal-passiv) żdiedet meta mqabbla ma’ dik tar-rapport finanzjarju konsolidat ta’ kull ġimgħa tal-31 ta’ Diċembru 2013 minħabba li l-Latvijas Banka issieħeb mal-Eurosistema.

Attiv (EUR miljuni) Bilanċ
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
1 Deheb u krediti f’deheb 303,156
2 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 241,640
2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 81,672
2.2 Bilanċi mal-banek u titoli ta’ investiment
Self barrani u assi oħra barranin
159,968
3 Drittijiet fuq residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 22,945
4 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 20,519
4.1 Bilanċi mal-banek, titoli ta’ investiment u self 20,519
4.2 Talbiet li jirrżultaw mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro, relatat ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 752,288
5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ ri-finanzjament 168,662
5.2 Operazzjonijiet ta’ ri-finanzjament għal żmien itwal 583,325
5.3 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0
5.4 Reverse operations ta’ tip strutturali 0
5.5 Faċilità ta’ self marġinali 301
5.6 Krediti relatati ma’ sejħiet għal ħlas jew ġbid marġinali 0
6 Drittijiet oħra fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 75,145
7 Titoli ta’ sigurtà ta’ residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 590,901
7.1 Titoli miżmuma għal għanijiet tal-politika monetarja 235,929
7.2 Titoli oħra 354,972
8 Dejn ġenerali ta’ l-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 28,287
9 Assi oħra 245,160
Assi Totali 2,280,042
Passiv (EUR miljuni) Bilanċ
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 957,218
2 Obbligazzjonijiet lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro relatati ma l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 477,170
2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riservi minimi) 286,593
2.2 Faċilità ta’ depożitu 85,658
2.3 Depożiti fissi 104,842
2.4 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0
2.5 Depożiti relatati ma’ sejħiet għal-ħlas jew ġbid marġinali 77
3 Obbligazzjonijiet oħra lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 3,128
4 Ċertifikati ta’ dejn maħruġa 0
5 Obbligazzjonijiet lejn residenti oħra fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 91,335
5.1 L-amministrazzjoni pubblika 66,074
5.2 Obbligazzjonijiet oħra 25,261
6 Obbligazzjonijiet lil persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 114,238
7 Obbligazzjonijiet lejn residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 4,740
8 Obbligazzjonijiet lejn persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 2,998
8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 2,998
8.2 Obbligazzjonijiet ġejjin mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0
9 Il-kontroparti ta’ drittijiet ta’ ġbid speċjali allokati mill-FMI 52,717
10 Passiv ieħor 222,924
11 Kont tar-rivalutazzjoni 262,876
12 Kapitali u riżervi 90,699
Total tal-passiv 2,280,042
 

Rapport finanzjarju konsolidat tal-Eurosistema tat-3 ta’ Jannar 2014 (imqabbel mar-rapport finanzjarju konsolidat tal-bidu tal-Eurosistema tal-1 ta’ Jannar 2014)

Partiti mhux marbuta mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Fil-perijodu bejn l-1 ta’ Jannar sat-3 ta’ Jannar 2014 id-deheb u l-ammonti riċevibbli f’deheb (il-partita 1 tal-attiv) baqgħu kif kienu.

Il-pożizzjoni netta tal-Eurosistema f’munita barranija (il-partiti nru. 2 u 3 tal-attiv minbarra l-partiti nru. 7, 8 u 9 tal-passiv) baqgħet prattikament kif kienet fil-livell ta’ EUR 204.1 biljun minħabba t-transazzjonijiet tal-klijenti u tal-portafoll u tranżazzjonijiet għall-provvediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani (ara hawn taħt).

Operazzjonijiet għall-provediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani

Data tal-valur Tip ta’ tranżazzjoni Ammont li mmatura Ammont ġdid
3 ta' Jannar 2014 Tranżazzjoni rriversjata ta’ 85 jum għall-provediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani USD 113 miljun -
3 ta' Jannar 2014 Tranżazzjoni rriversjata ta’ 83 jum għall-provediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani - USD 100 miljun

It-tranżazzjonijiet għall-provediment ta’ likwidità tmexxew mill-Eurosistema skont id-dispożizzjoni temporanja u reċiproka dwar il-muniti (linja swap) li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu mal-Federal Reserve System.

L-investimenti tal-Eurosistema ta’ titoli negozjabbli barra dawk miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita 7.2 tal-attiv) żdiedu b’EUR 0.3 biljun għal EUR 355.3 biljun. Il- karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni (il-partita P1) naqsu b’EUR 4.3 biljun għal EUR 952.9 biljun. L- obbligazzjonijiet mal-amministrazzjoni pubblika (il-partita P5.1) naqsu b’EUR 10.6 biljun għal EUR 55.5 biljun.

Partiti marbuta mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Is-self nett tal-Eurosistema lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu (il-partita A5 nieqsa l-partiti P2.2, P2.3, P2.4, P2.5 u P4) naqas b’EUR 2.5 biljun għal EUR 559.2 biljun.

Ir-rikors għall- faċilità tas-self marġinali (il-partita nru. 5.5 tal-attiv) kien ta’ EUR 0.3 biljun (meta mqabbel ma’ EUR 0.3 biljun fl-1 ta’ Jannar 2014), waqt li r-rikors għall- faċilità tad-depożitu (il-partita nru. 2.2 tal-passiv) kien ta’ EUR 88.2 biljun (meta mqabbel ma’ EUR 85.7 biljun fl-1 ta’ Jannar 2014).

L-investimenti tal-Eurosistema f’ titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita A7.1) baqgħu kważi l-istess, EUR 235.9 biljun. Għalhekk fil-ġimgħa li għalqet fit-3 ta’ Jannar 2014 il-valur tax-xiri akkumulat skont il-Programm tas-Swieq tat-Titoli kien ta’ EUR 178.8 biljun filwaqt li dak tal-portafolli miżmuma skont l-ewwel u t-tieni programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti kien ta’ EUR 41.6 biljun u EUR 15.4 biljun rispettivament. It-tliet portafolli jidħlu kollha fil-kontijiet bħala attiv li jinżamm sal-maturità.

Kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu taz-zona tal-euro

Wara t-tranżazzjonijiet kollha li saru, il-pożizzjoni tal- kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu mal-Eurosistema (il-partita P2.1) żdiedet b’EUR 12.4 biljun għal EUR 298.9 biljun.

Attiv (EUR miljuni) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba t-transazzjonijiet
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
1 Deheb u krediti f’deheb 303,156 0
2 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 241,563 −77
2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 81,672 0
2.2 Bilanċi mal-banek u titoli ta’ investiment
Self barrani u assi oħra barranin
159,891 −77
3 Drittijiet fuq residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 23,237 292
4 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 20,194 −325
4.1 Bilanċi mal-banek, titoli ta’ investiment u self 20,194 −325
4.2 Talbiet li jirrżultaw mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro, relatat ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 752,259 -29
5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ ri-finanzjament 168,662 0
5.2 Operazzjonijiet ta’ ri-finanzjament għal żmien itwal 583,325 0
5.3 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0 0
5.4 Reverse operations ta’ tip strutturali 0 0
5.5 Faċilità ta’ self marġinali 270 −31
5.6 Krediti relatati ma’ sejħiet għal ħlas jew ġbid marġinali 2 2
6 Drittijiet oħra fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 73,545 −1,600
7 Titoli ta’ sigurtà ta’ residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 591,184 283
7.1 Titoli miżmuma għal għanijiet tal-politika monetarja 235,929 0
7.2 Titoli oħra 355,255 283
8 Dejn ġenerali ta’ l-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 28,287 0
9 Assi oħra 245,133 −27
Assi Totali 2,278,560 −1,482
Passiv (EUR miljuni) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba t-transazzjonijiet
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 952,900 −4,318
2 Obbligazzjonijiet lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro relatati ma l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 492,037 14,868
2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riservi minimi) 298,943 12,351
2.2 Faċilità ta’ depożitu 88,213 2,554
2.3 Depożiti fissi 104,842 0
2.4 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0 0
2.5 Depożiti relatati ma’ sejħiet għal-ħlas jew ġbid marġinali 39 −37
3 Obbligazzjonijiet oħra lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 3,239 111
4 Ċertifikati ta’ dejn maħruġa 0 0
5 Obbligazzjonijiet lejn residenti oħra fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 81,007 −10,328
5.1 L-amministrazzjoni pubblika 55,494 −10,580
5.2 Obbligazzjonijiet oħra 25,513 252
6 Obbligazzjonijiet lil persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 114,211 −27
7 Obbligazzjonijiet lejn residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 4,791 51
8 Obbligazzjonijiet lejn persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 3,170 172
8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 3,170 172
8.2 Obbligazzjonijiet ġejjin mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0 0
9 Il-kontroparti ta’ drittijiet ta’ ġbid speċjali allokati mill-FMI 52,717 0
10 Passiv ieħor 220,911 −2,013
11 Kont tar-rivalutazzjoni 262,876 0
12 Kapitali u riżervi 90,701 3
Total tal-passiv 2,278,560 −1,482
KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja