European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita laikotarpio pradžioje (2014 m. sausio 1 d.) ir Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. sausio 3 d.

2014 m. sausio 8 d.

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita laikotarpio pradžioje (2014 m. sausio 1 d.)

Latvijoje įvedus eurą, 2014 m. sausio 1 d. Latvijas Banka prisijungė prie Eurosistemos. Todėl ECB skelbia Eurosistemos konsoliduotą finansinę ataskaitą laikotarpio pradžioje (2014 m. sausio 1 d.), kuri apima Latvijas Banka balanso duomenis. Iki tol Latvijos latais išreikšti straipsniai atitinkamai perkelti iš „užsienio valiuta išreikštų“ straipsnių į „eurais išreikštus“ straipsnius. Sandoriai ir likučiai Latvijos rezidentų sąskaitose perkelti iš „ne euro zonos“ balanso straipsnių į „euro zonos“ straipsnius. Kapitalas ir atsargos (12 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo, palyginti su konsoliduota savaitine finansine ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d., dėl to, kad Latvijas Banka prisijungė prie Eurosistemos.

Turtas (mln. EUR) Likutis
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 303 156
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 241 640
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 672
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 159 968
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 945
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 519
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 519
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 752 288
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 168 662
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 583 325
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 301
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 75 145
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 590 901
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 235 929
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 354 972
8 Valdžios skola eurais 28 287
9 Kitas turtas 245 160
Visas turtas 2 280 042
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 957 218
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 477 170
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 286 593
2.2 Indėlių galimybė 85 658
2.3 Terminuotieji indėliai 104 842
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 77
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 128
4 Išleisti skolos sertifikatai 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 91 335
5.1 Valdžiai 66 074
5.2 Kiti įsipareigojimai 25 261
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 114 238
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 740
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 998
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 2 998
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 717
10 Kiti įsipareigojimai 222 924
11 Perkainojimo sąskaitos 262 876
12 Kapitalas ir rezervai 90 699
Visi įsipareigojimai 2 280 042
 

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. sausio 3 d. (palyginti su konsoliduota finansine ataskaita laikotarpio pradžioje (2014 m. sausio 1 d.))

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

2014 m. sausio 1–3 dienomis auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nepasikeitė ir buvo 204,1 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2014 m. sausio 3 d. 85 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 113 mln. JAV dolerių
2014 m. sausio 3 d. 83 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris - 100 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), vertė padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 355,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,3 mlrd. eurų – iki 952,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 10,6 mlrd. eurų – iki 55,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 559,2 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. 2014 m. sausio 1 d.), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 88,2 mlrd. eurų (palyginti su 85,7 mlrd. eurų 2014 m. sausio 1 d.).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė iš esmės nesikeitė ir buvo 235,9 mlrd. eurų. Dėl to 2014 m. sausio 3 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 178,8 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 41,6 mlrd. eurų ir 15,4 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 12,4 mlrd. eurų – iki 298,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 303 156 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 241 563 −77
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 672 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 159 891 −77
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 237 292
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 194 −325
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 194 −325
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 752 259 -29
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 168 662 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 583 325 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 270 −31
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 2
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 73 545 −1 600
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 591 184 283
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 235 929 0
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 355 255 283
8 Valdžios skola eurais 28 287 0
9 Kitas turtas 245 133 −27
Visas turtas 2 278 560 −1 482
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 952 900 −4 318
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 492 037 14 868
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 298 943 12 351
2.2 Indėlių galimybė 88 213 2 554
2.3 Terminuotieji indėliai 104 842 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 39 −37
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 239 111
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 81 007 −10 328
5.1 Valdžiai 55 494 −10 580
5.2 Kiti įsipareigojimai 25 513 252
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 114 211 −27
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 791 51
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 170 172
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 3 170 172
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 717 0
10 Kiti įsipareigojimai 220 911 −2 013
11 Perkainojimo sąskaitos 262 876 0
12 Kapitalas ir rezervai 90 701 3
Visi įsipareigojimai 2 278 560 −1 482
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai