European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná počáteční rozvaha Eurosystému k 1. lednu 2014 a konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 3. lednu 2014

8. ledna 2014

Konsolidovaná počáteční rozvaha Eurosystému k 1. lednu 2014

Poté, co Lotyšsko přijalo euro, vstoupila 1. ledna 2014 Latvijas Banka do Eurosystému. ECB proto zveřejňuje konsolidovanou počáteční rozvahu Eurosystému k 1. lednu 2014 včetně rozvahových údajů Latvijas Banka. Položky dříve uváděné v lotyšských latsech byly převedeny z položek „v cizí měně“ do položek „v eurech“. Transakce a zůstatky na účtech rezidentů Lotyšska byly převedeny z rozvahových položek vykazujících údaje o „nerezidentech eurozóny“ do položek vykazujících údaje o „rezidentech eurozóny“. Dále se v porovnání s konsolidovanou rozvahou k 31. prosinci 2013 zvýšil objem kapitálu a rezervních fondů (položka 12 na straně pasiv) a odrážel tak vliv vstupu Latvijas Banka do Eurosystému.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 303 156
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 241 640
2.1 Pohledávky za MMF 81 672
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 159 968
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 945
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 519
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 519
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 752 288
5.1 Hlavní refinanční operace 168 662
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 583 325
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 301
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 75 145
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 590 901
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 235 929
7.2 Ostatní cenné papíry 354 972
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 28 287
9 Ostatní aktiva 245 160
Aktiva celkem 2 280 042
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 957 218
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 477 170
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 286 593
2.2 Vkladová facilita 85 658
2.3 Termínované vklady 104 842
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 77
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 128
4 Emitované dluhopisy 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 91 335
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 66 074
5.2 Ostatní závazky 25 261
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 114 238
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 740
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 2 998
8.1 Vklady a ostatní závazky 2 998
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 717
10 Ostatní pasiva 222 924
11 Účty přecenění 262 876
12 Kapitál a rezervní fondy 90 699
Pasiva celkem 2 280 042
 

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 3. lednu 2014 (v porovnání s konsolidovanou počáteční rozvahou Eurosystému k 1. lednu 2014)

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V období od 1. ledna do 3. ledna 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) prakticky beze změny na úrovni 204,1 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
3. ledna 2014 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 85 dní 113 mil. USD
3. ledna 2014 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 83 dní 100 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 355,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 4,3 mld. EUR na 952,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 10,6 mld. EUR na 55,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 2,5 mld. EUR na 559,2 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (oproti 0,3 mld. EUR 1. ledna 2014), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 88,2 mld. EUR (oproti 85,7 mld. EUR 1. ledna 2014).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 235,9 mld. EUR. V týdnu končícím 3. ledna 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 178,8 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 41,6 mld. EUR, resp. 15,4 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 12,4 mld. EUR na 298,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 303 156 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 241 563 −77
2.1 Pohledávky za MMF 81 672 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 159 891 −77
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 237 292
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 194 −325
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 194 −325
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 752 259 -29
5.1 Hlavní refinanční operace 168 662 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 583 325 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 270 −31
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2 2
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 73 545 −1 600
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 591 184 283
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 235 929 0
7.2 Ostatní cenné papíry 355 255 283
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 28 287 0
9 Ostatní aktiva 245 133 −27
Aktiva celkem 2 278 560 −1 482
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 952 900 −4 318
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 492 037 14 868
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 298 943 12 351
2.2 Vkladová facilita 88 213 2 554
2.3 Termínované vklady 104 842 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 39 −37
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 239 111
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 81 007 −10 328
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 55 494 −10 580
5.2 Ostatní závazky 25 513 252
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 114 211 −27
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 791 51
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 3 170 172
8.1 Vklady a ostatní závazky 3 170 172
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 717 0
10 Ostatní pasiva 220 911 −2 013
11 Účty přecenění 262 876 0
12 Kapitál a rezervní fondy 90 701 3
Pasiva celkem 2 278 560 −1 482
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média