European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu avaustase 1.1.2014 sekä eurojärjestelmän konsolidoitu tase 3.1.2014

8.1.2014

Eurojärjestelmän konsolidoitu avaustase 1.1.2014

Latvian otettua euron käyttöön maan keskuspankista tuli eurojärjestelmän jäsen 1.1.2014. EKP julkaisee siksi eurojärjestelmän konsolidoidun avaustaseen 1.1.2014. Tässä taseessa ovat mukana Latvian keskuspankin taseluvut. Erät, jotka olivat aiemmin Latvian latin määräisiä, on siirretty ”valuuttamääräisistä” eristä ”euromääräisiin” eriin. Liiketapahtumat Latviassa sijaitsevien osapuolten kanssa ja näiden tilien saldot on siirretty ”euroalueen ulkopuolisista” eristä ”euroalueen” eriin. Lisäksi erä ” Pääoma ja rahastot” (vastattavien erä 12) on nyt suurempi kuin konsolidoidussa taseessa 31.12.2013 Latvian keskuspankin tultua osaksi eurojärjestelmää.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 303 156
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 241 640
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 672
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 159 968
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 945
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 519
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 519
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 752 288
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 168 662
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 583 325
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 301
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 75 145
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 590 901
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 235 929
7.2 Muut arvopaperit 354 972
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 28 287
9 Muut saamiset 245 160
Vastaavaa yhteensä 2 280 042
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 957 218
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 477 170
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 286 593
2.2 Talletusmahdollisuus 85 658
2.3 Määräaikaistalletukset 104 842
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 77
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 128
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 91 335
5.1 Julkisyhteisöt 66 074
5.2 Muut 25 261
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 114 238
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 740
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 2 998
8.1 Talletukset ja muut velat 2 998
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 717
10 Muut velat 222 924
11 Arvonmuutostilit 262 876
12 Pääoma ja rahastot 90 699
Vastattavaa yhteensä 2 280 042
 

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 3.1.2014 (vertailua eurojärjestelmän konsolidoituun avaustaseeseen 1.1.2014)

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Ajanjaksona 1.–3.1.2014 kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) oli edelleen 204,1 miljardia euroa asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
3.1.2014 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (85 päivää) 113 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria
3.1.2014 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (83 päivää) 100 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 355,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 4,3 miljardilla eurolla 952,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 10,6 miljardilla eurolla 55,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 2,5 miljardilla eurolla 559,2 miljardiin euroon.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (0,3 miljardia euroa 1.1.2014) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 88,2 miljardia euroa (85,7 miljardia euroa 1.1.2014).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä oli edelleen 235,9 miljardia euroa. Perjantaina 3.1.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 178,8 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 41,6 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 15,4 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 12,4 miljardilla eurolla 298,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 303 156 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 241 563 −77
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 672 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 159 891 −77
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 237 292
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 194 −325
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 194 −325
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 752 259 -29
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 168 662 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 583 325 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 270 −31
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2 2
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 73 545 −1 600
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 591 184 283
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 235 929 0
7.2 Muut arvopaperit 355 255 283
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 28 287 0
9 Muut saamiset 245 133 −27
Vastaavaa yhteensä 2 278 560 −1 482
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 952 900 −4 318
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 492 037 14 868
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 298 943 12 351
2.2 Talletusmahdollisuus 88 213 2 554
2.3 Määräaikaistalletukset 104 842 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 39 −37
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 239 111
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 81 007 −10 328
5.1 Julkisyhteisöt 55 494 −10 580
5.2 Muut 25 513 252
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 114 211 −27
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 791 51
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 3 170 172
8.1 Talletukset ja muut velat 3 170 172
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 717 0
10 Muut velat 220 911 −2 013
11 Arvonmuutostilit 262 876 0
12 Pääoma ja rahastot 90 701 3
Vastattavaa yhteensä 2 278 560 −1 482
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle