European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi 2014. aasta esimene konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. jaanuar 2014 ja eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 3. jaanuar 2014

8. jaanuar 2014

Eurosüsteemi 2014. aasta esimene konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. jaanuar 2014

Euro kasutuselevõtu tulemusena liitus Läti keskpank (Latvijas Banka) 1. jaanuaril 2014 eurosüsteemiga. Seetõttu avaldab EKP 2014. aasta 1. jaanuari seisuga eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruande, mis hõlmab Läti keskpanga bilansiandmeid. Varem Läti lattides nomineeritud kirjed on kantud välisvääringus nomineeritud kirjetest üle eurodes nomineeritud kirjetesse. Läti residentide tehingud ja kontode jäägid on kantud euroalavälistest bilansikirjetest üle euroala kirjetesse. Lisaks on kapitali ja reservide kirje (kohustuste kirje 12) suurenenud võrreldes 31. detsembri 2013. aasta konsolideeritud finantsaruandega, mis kajastab Läti keskpanga liitumist eurosüsteemiga.

Varad (miljonites eurodes) Jääk
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 303 156
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 241 640
2.1 Nõuded RVFle 81 672
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 159 968
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 22 945
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 519
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 519
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 752 288
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 168 662
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 583 325
5.3 Tasanduspöördtehingud 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 301
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 75 145
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 590 901
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 235 929
7.2 Muud väärtpaberid 354 972
8 Valitsussektori võlg eurodes 28 287
9 Muud varad 245 160
Varad kokku 2 280 042
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 957 218
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 477 170
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 286 593
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 85 658
2.3 Tähtajalised hoiused 104 842
2.4 Tasanduspöördtehingud 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 77
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 128
4 Emiteeritud võlakirjad 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 91 335
5.1 Valitsussektor 66 074
5.2 Muud kohustused 25 261
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 114 238
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 740
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 2 998
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 2 998
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 717
10 Muud kohustused 222 924
11 Ümberhindluskontod 262 876
12 Kapital ja reservid 90 699
Kohustused kokku 2 280 042
 

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 3. jaanuar 2014 (võrreldes eurosüsteemi 2014. aasta esimese finantsaruandega seisuga 1. jaanuar 2014)

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

Ajavahemikul alates 1. jaanuarist kuni 3. jaanuarini 2014 püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel praktiliselt muutumatuna 204,1 miljardi euro tasemel.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
3. jaanuar 2014 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 85 päeva 113 miljonit USA dollarit
3. jaanuar 2014 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 83 päeva 100 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,3 miljardi euro võrra 355,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) vähenes 4,3 miljardi euro võrra 952,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 10,6 miljardi euro võrra 55,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 2,5 miljardi euro võrra 559,2 miljardi euroni.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga 1. jaanuaril 2014) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 88,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 85,7 miljardi euroga 1. jaanuaril 2014).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht püsis praktiliselt muutumatuna 235,9 miljardi euro tasemel. Selle tulemusel ulatus 3. jaanuaril 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 178,8 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 41,6 miljardi ja 15,4 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 12,4 miljardi euro võrra 298,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 303 156 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 241 563 −77
2.1 Nõuded RVFle 81 672 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 159 891 −77
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 237 292
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 194 −325
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 194 −325
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 752 259 -29
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 168 662 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 583 325 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 270 −31
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2 2
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 73 545 −1 600
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 591 184 283
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 235 929 0
7.2 Muud väärtpaberid 355 255 283
8 Valitsussektori võlg eurodes 28 287 0
9 Muud varad 245 133 −27
Varad kokku 2 278 560 −1 482
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 952 900 −4 318
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 492 037 14 868
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 298 943 12 351
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 88 213 2 554
2.3 Tähtajalised hoiused 104 842 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 39 −37
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 239 111
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 81 007 −10 328
5.1 Valitsussektor 55 494 −10 580
5.2 Muud kohustused 25 513 252
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 114 211 −27
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 791 51
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 3 170 172
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 3 170 172
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 717 0
10 Muud kohustused 220 911 −2 013
11 Ümberhindluskontod 262 876 0
12 Kapital ja reservid 90 701 3
Kohustused kokku 2 278 560 −1 482
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid