Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политикa

19 януари 2017 г.

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе решение лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,40%. Управителният съвет все така очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище продължително време и доста отвъд хоризонта на нетните покупки на активи.

Що се отнася до нестандартните мерки по паричната политика, Управителният съвет потвърждава, че ще продължи да извършва покупки по програмата за закупуване на активи със сегашния темп от 80 млрд. евро месечно до края на март 2017 г., а от април 2017 г. нетните покупки на активи ще продължат с месечен темп от 60 млрд. евро до края на декември 2017 г. или след тази дата, ако е необходимо, и във всеки случай, докато Управителният съвет не забележи устойчива корекция на тренда на инфлацията, който да е в съответствие с целта му по отношение на инфлацията. Нетните покупки ще съпътстват реинвестиции на погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи. Ако перспективите станат по-малко благоприятни или ако финансовите условия станат несъвместими с по-нататъшен напредък към трайна корекция на тренда на инфлацията, Управителният съвет е готов да увеличи размера и/или продължителността на програмата.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно основанията за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

Данни за контакт за медиите