Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

21 юли 2016 г.

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе решение лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и ‑0,40%. Управителният съвет все така очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашните си или по-ниски равнища през продължителен период от време и доста отвъд хоризонта на нетните покупки на активи.

Що се отнася до нестандартните мерки по паричната политика, Управителният съвет потвърждава, че се предвижда ежемесечните покупки на активи в размер на 80 млрд. евро да продължат до края на март 2017 г. или по-дълго, ако е необходимо, и във всеки случай докато бъде отбелязана трайна корекция на тренда на инфлацията, съответстваща на целевата инфлация.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно причините за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

Данни за контакт за медиите