Menu
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

5 mars 2015

Vid dagens sammanträde, som hölls i Nicosia, beslutade ECB-rådet att räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten ska vara oförändrade på 0,05 %, 0,30 % respektive -0,20 %.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för ytterligare penningpolitiska åtgärder vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Webcast ECB press conference

  • Live Webcast banner

Press conference

Pictures

Kontakt för media