Menu
PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

5 maart 2015

Tijdens zijn vergadering van vandaag, die plaatsvond in Nicosia, heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten dat het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit onveranderd zullen blijven op respectievelijk 0,05%, 0,30% en -0,20%.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Webcast ECB press conference

  • Live Webcast banner

Press conference

Pictures

Contactpersonen voor de media